Akcje

B2B

Z Dokumentacja X-Deft

 

 


Instalacja

http://enova.info/download/b2b4enova.zip

Od wersji 2006+

http://enova.info/download/b2b4enova2006.zip

Serwis B2B instalujemy z pomocą wiersza poleceń. Podobnie jak w przypadku np. serwisu wymiany czy EnovaServer.
Katalog B2BSERWISY odblokowywujemy i umieszczamy np. na dysku C. Następnie uruchamiamy wiersz polecenia jako administrator i wklejamy komendy:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe "C:\B2BSERWISY\B2BSerwis.exe"
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe "C:\B2BSERWISY\B2BSerwiszadania.exe"

(Ścieżki w komendzie mogą by inne jeśli katalog B2BSerwisy został umieszczony w innym miejscu.)

Po instalacji należy skonfigurować logowanie usługi na użytkownika windowsowego, na którym będzie przeprowadzana dalsza konfiguracja. Dodatkow użytkownik ten musi mieć skonfigurowany dostęp do enovy.


Na tym etapie instalacja usług jest ukończona. Można przejść do kolejnych kroków.
  W katalogu B2BSerwisy odnajdujemy pliki dll:

  • Bajt4B3B.dll
  • BouncyCastle.Crypto.dll
  • Google.Protbuf.dll
  • MySql.Data.dll
  • XDCommons.dll
  • XDDescription.dll

Pliki te należy wgrać do bazy w enovie lub umieścić w folderze Assemblies

Widok dodatków zainstalowanych w bazie

Uwaga! B2B wymaga jednej dodatkowej tabeli. Po wgraniu plików wymusi jej konwersje! Pamiętaj o kopii zapasowej !

 

 

Konfiguracja

Aplikacja ZARZĄDZANIE

Konfiguracje dodatku przeprowadzamy z poziomu enovy oraz zewnętrznej aplikacji dostepnej w katalogu z dodatkiem.

Uruchamiamy aplikację B2BZarzadzanie.exe. Aplikacja odczyta wszystkie dostepne bazy na podstawie lokalnego pliku lista_baz_danych.xml. Po wybraniu właściwej wpisujemy dane logowania(można uprzednio utworzyć osobnego użytkownika najlepiej z pełnymi uprawnieniami). Ostatnim krokiem jest wskzazanie katalogu z enovą. Przy podnoszeniu wersji należy pamiętac by zmodyfikować tą ścieżkę do najnowszej wersji. B2b2.PNG

Po uruchomieniu zarządzania, definiujemy link do systemu B2B, login, hasło oraz port na którym odbywać bedzie się komunikacja.
Wskazany port należy odblokować w Firewallu i przekierować na routerze z zawnętrznego na wewnętrzny.

 

 

B2B3.PNG

Pozostałe zakłądki pozowolą uruchomić wcześniej zianstalowane usługi oraz pobrać licencję.
Po wszystkim zapisujemy ustawienia i zamykamy aplikację.

Uwaga jeśli serwis B2B już był skonfigurowany i zostały wprowadzone jedynie zmiany wymagany jest restart usług by zostały one pobrane.

 

Opcje enova365

Pracę z dodatkiem zaczynamy od wejścia w Ustawienia Enovy (Opcje), nastepnie z bocznego menu wybieramy X DEFT > B2B > Konfiguracja WebCom. W tym miejscu klikamy przaycisk "Inicjuj cechy"

Zakładka Konfiguracja WebCom

Podobnie jak w aplikacji, podajemy dane dotyczące logowania do strony B2B, dodatkowo wskazujemy katalogi dla plików tymczasowych oraz definicji wydruków. B2b4.PNG

Zakładka WebCom 2

Istotnymi ustawieniami jest wskazanie magazynu oraz definicji dokumentu zamówienia. 
Istotna informacja: Na wybranej definicji dokumentu musi wcześniej zostac ustawiona cena która ma być wysyłana do B2B
B2b5.PNG

Zakładka Towary

W opcjach Towarów, również pojawia się komfiguracja narzucona przez inicjacje cech.
Można tutaj skonfigurować na swój indywidualny sposób wyliczania stanów. Domyślnie jest to oryginalny worker enova "StanFizyczny", można w tym miejscu wybrać inny z workerów enovy lub cechę algorytmiczną towarów. Przy użyciu cechy algorytmicznej można między innymi podawać stan z wybranych magazynów lub zmieniać stan dostępny na B2B wg. własnego algorytmu. 

Dodatkowym elementem jest konfiguracja obrazków gdzie podajemy dane dostepowe do serwera ftp.
Domyślna najczęściej stosowana konfiguracja to zaznaczenie wysyłki obrazków przy całości oraz ustawienie nazwy po ID.

B2b7.PNG

OPISY TOWARÓW

W konfiguracji B2B należy wejść na zakładkę poświęconą konfiguracji towarów:

Nad częścią SQL są dwa parametry związane z opisami:

  1. Obsługa opisów – TAK/NIE – jeśli zaznaczona na nie żaden opis nie jest wysyłany do B2B. Jeśli na tak to wysyłane jest to co skonfigurujemy w kolejnym okienku
  2. Cech/Szablon – rozwijana lista na której do wyboru są wszystkie cechy towaru typu tekst oraz wszystkie szablony zdefiniowane w dodatki XDEFT Opisy
RTENOTITLE

Zakładka Dokumenty

W polach z definicjami możemy wybrać które z nich powinny zostać powiązane z B2B . Po zaznaczeniu definicji należy u dołu kliknąć w checkbox  "Na B2B".

Istotnym jest dodanie cechy "Kategoria", nalezy ustawić ją zgodnie z poniższymi obrazkami:
B2bcecha1.PNGB2bcecha2.PNG

Lista wartości powinna wskazywac kolejne kategorie. Dostęp do tej listy znajduje się również w domyslnym widoku towarów enovy. Wywołuje się go ikonką zielonego folderu. Z tego widoku również można towrzyć kolejne aktegorie i podkategorie. Towary można selekcjonować do utworoznych kategorii poprostu przenosząc je do podfodleów metodą drag and drop.

B2btow.PNG

B2b9.PNG

Powyższa konfiguracja jest wystarczająca do uruchomienia B2B. Po wykonaniu wszystkich czynnośći można uruchomić usługi.

 

Podstawowa instrukacja użytkowania

Po wykonaniu poniższych czynnośći nie trzeba uruchamiać ,żadnych akcji by wymuślić synchronizację kartotek lub loginów. Jeśli usługi są poprawnie skonfigurowane wszystko wykna się samo.

Synchronizcja kartotek

By dodać kartotekę towarową na B2B nalezy zaznaczyć cechę wcześniej wybrana w konfiguracji domyślnie "B2BInternet".

Towaryb2b.png

 

Ręczne wymuszenie aktualizacji kartotek

Wchodzimy do kataloguna \B2B\Towary\

RTENOTITLE

Tutaj widać tylko kartoteki które maja oznaczenie że sa sparowane z B2B.

Zaznaczamy jedną lub więcej (z CTRL lub z Shift) towarów które mają zostać zaktualizowane i z menu CZYNNOSCI wywołujemy opcje BajtB2B->Uaktualnij kartę

RTENOTITLE

Jeśli jest problem z aktualizacją danych pomimo ręcznego wymuszenia i dane się nie aktualizują - można na komputerze na którym działają serwisy do komunikacji usunąć katalogi z plikami tymczasowymi:

Z katalogu B2BTmp

RTENOTITLE

Usuwamy wszystkie pliki i podkatalogi

Konta użytkowników

W manu pojawia się zakładka B2B -> Login

Menub2b.png

Po wejściu na nią pojawi się lista osób przypisanych do wszystkich kontrahentów. Tworząc login nalezy utowrzyć nową osobę i przypisać ją do kontrahenta

Loginb2b.png

 

Następnie przejść do zakładki B2B Ustawienia

Loginb2b2.png

 

 

Tam należy wprowadzić email użytkownika, kliknąć założyć konto. Wprowadzi się domyślna nazwa konta i hasło, które można zmodyfikować.

Dodatkowo można wprowadzić nazwę, telefon i email opiekuna ,który przypisany jest do kontrahenta.

Znane problemy

Jeżeli wystepują problemy z synchronizacją, nalezy zamknąc usługę B2BSerwisZadania , następnie wyczyścić zawartość folderu temp (definionway w konfiguracji). Po uruchomieniu usługi  zostanie ona zsynchronizowana ponownie.