Akcje

FMD

Z Dokumentacja X-Deft

Konfiguracja


Konfiguracja

- Cechy: wiadomo
- Definicje dokumentów wewnętrznych i Zewnętrznych – to lista decydująca, czy towar z cechą „FMD” może się pojawić na danej definicji (korekt nie trzeba wybierać, bo idę po relacji dokumentu korygowanego)


Wewnętrzne
– nie weryfikuje obrotu w bazie FMD,

- sprawdza zgodność wybranych (zeskanowanych) snów tylko, jeśli definicja generuje obrót magazynowy (MM,RW,PW, ST), a np. dla ZO – nie


Przykład niezgodności

Zewnętrzne
- dodatkowo weryfikuje statusy w bazie FMD, nie pozwoli zatwierdzić dokumentu w przypadku jakiejkolwiek niezgodności

Przypisane funkcje (Akcje)