Akcje

IDOSELL

Z Dokumentacja X-Deft


Idosell

Dodatek umożliwia integrację enova365 z Idosell (dawniej IAI). Integrator umożliwia parowanie i wysyłanie towarów, aktualizacje (stanów, cen, opisów, wysyłkę obrazków itp), pobieranie zamówień oraz aktualizację statusów zamówień. Dokładniejszy opis w podręczniku użytkowania.


Integrator można skonfigurować w każdym momencie bez względu na jakim etapie jest wdrożony system Enova i IdoSell:

- pracujesz już na obu systemach - możesz sparować istniejące towary ze sklepu z istniejącymi w enovie i później dokonywać ich aktualizacji,
- zakładasz dopiero sklep -możesz za pomocą integratora wysłać kartoteki z enovy,
- pracowałeś do tej pory tylko na Idosell i przechodzisz na enove - można stworzyć kartoteki w enovie na podstawie tych ze sklepu.

 


Podręcznik użytkowania

Informacje podstawowe

Na kartotece towarowej pojawia się dodatkowa zakładka

RTENOTITLE

 

"Czy synchronizowac z Idosell" - jej oznaczenie jest konieczne, aby wysłać towar do sklepu; po wysłaniu towaru to pole oznacza, że towar ma być aktualizowany
"Powiazany z Idosell" - oznacza się automatycznie jeśli towar został prawidłowo wysłany do sklepu
"Producent" - lista producentów zdefiniowanych w sklepie
"Priorytet" - priorytet w sklepie
"Ukryty przed klientem" - ukryty przed klientem
"Domyślny" - pole ważne jeśli wysyłana jest kombinacja towarów w różnych rozmiarach; oznaczenie domyślne powoduje, że z tej kartoteki będą pobierane takie wartośći jak: opis, producent, priorytet, ukryty przed klientem itp.; pozostałe kartoteki przesyłają jedynie stan i cenę do kombinacji
"Typ kombinacji" - można wybrać wszystkie zdefiniowane wartości kombinacji
"Wartość" - wartość kombinacji (w tym przypadku kombinacją jest clothes, a wartością jest m)
"Warianty" - tabela z wariantami służy do grupowania kartotek w enovie według kombinacji; jeśli towary nie są wysyłane z enovy tylko tworzone w sklepie a następnie sparowane - tabela "warianty" uzupełni się sama
"Ustawienia widocznośći" - można się nim posługiwać w przypadku posiadania więcej niż 1 stora, wówczas można określić, gdzie towar ma się pojawiać; brak oznaczenie spowoduje wysłanie widoczności towarów to wszystkich sklepów

 

 

Obsługa kartotek towarowych

Pobierz towary z WWW

 

Paruj towary z WWW

Czynność ta umożliwa powiązanie towarów istniejących na sklepi z istniejącymi w enovie. Dla każdej kombinacji ze sklepu należy wskazać towar w enovie i jest to czynność jednorazowa. Następnie system pamięta sparowane towary i będzie możliwa ich aktualizacja (np. stanów) z poziomu enovy.

 

 

Pobierz towary z WWW i stwórz nowe kartoteki

Funkcjonalność pobiera towary ze sklepu i dla każdej kombinacji zakłada nową kartotekę w enovie. Karotetki automatycznie zostają sparowane. 

 

Wyślij towary

Funkcjonalność używana jest w przypadku gdy najpierw zakładane są kartoteki w enovie a następnie są one wysyłane do sklepu. Działa ona dla zaznaczonych towarów, które dodatkowo muszą mieć oznaczone polem "Czy synchronizować z Idosell". Pierwsze zaleca się tworzenie kombinacji a dopiero wysłanie gotowych produktów. Jeśli wysyłana jest kombinacja towarów np. bluzka M, S, L, XL, dane dodatkowe (np. opis, producent) wysyłane są z towaru oznaczonego, jako "Domyślny".  Z reszty kartotek pobierana jest tylko cena i stan magazynowy.

 

 

Aktualizuj towary

Aktualizuje zaznaczone towary. Aktualizacji podlegają pola w zależności od konfiguracji (może to być konfiguracja prosta aktualizująca stany i ceny; w zaawansowanej konfiguracji może być aktualizowany opis, nazwa, priorytet, widoczność itd.).
Tak jak dla wysyłki zaawansowane rzeczy pobierane są z kartoteki oznaczonej jako domyślna.

 

 

Aktualizuj tylko stany

Aktualizuje wyłącznie stany towarów, bez względu na konfigurację całej aktualizacji.

 

Wyslij obrazki

Dla zaznaczonych towarów wysyła obrazki do produktu na sklepie. Mogą być wysyłane ze wskazanej ścieżki w cesze lub załączników. Obrazki należy wysyłać dla towarów oznaczonych jako domyślny

 

Ustaw kategorię menu

Ustaw kategorie idosell

Dla zaznaczonych towarów umożliwia wysłanie kategorii menu do Idosell.

 


Tworzenie kombinacji na podstawie towaru głównego

Dla zaznaczego towaru należy z czynności wybrać XDeft E-Sklepy -> Idosell -> Kopiowanie towaru (lub skrót CTRL + F11).
Kopiowanie musi odbywać się z towaru ,który jest domyślny i ma uzupełnione pole "Typ Kombinacji" w zakładce IDOSELL (opisanej w punkcie "Informacje podstawowe").

Pojawi sie okno z kombinacjami ,które jeszcze nie było utworzone. Dla zaznaczonych towar i załaczniki, które są obrazkiem zostaną skopiowane.

KopiowanieIDOSELL.png

 

Obsługa zamówień

RTENOTITLE

Pobierz zamówienia

Pobierane są wszystkie zamówienia od wskazanego ID w konfiguracji.

Aktualizuj status

Dla zaznaczonych dokumentów pojawi się okno ,w którym wybieramy status zamówienia jaki ma byc wysłany do Idosell

Pobierz zwroty

Pobiera zwroty i przypisuje je do już istniejących zamówień w systemie. Funkcjonalność przygotowa dla zaawansowanych integracji.
Po pobraniu zwrotu można dodać cashback za pomocą "Dodaj cashback do zwrotu". System zapyta tylko o kwotę na jaką ma byc wykonany zwrot. Następnie można zatwierdzić płatność przez "Zatwierdz płatność"

RTENOTITLE