Akcje

Inwentaryzacja Srodkow Trwalych

Z Dokumentacja X-Deft

Aplikacja Inwentaryzacji środków trwałych dla enova365 została stworzona z myślą o możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych przy pomocy urządzeń mobilnych bez konieczności używania papierowych dokumentów.

Pobierz aplikacje ze Sklepu Play

Wymaga zainstalowania i konfiguracji Serwis Wymiany na komputerze w firmie. Pełen opis konfiguracji tutaj: konfiguracja Serwisu Wymiany

Informacje Ogólne

System pozwala przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych eliminując całkowicie dokumenty papierowe wykorzystywane przy inwentaryzacji. Użytkownik na terminalu ma możliwość odczytu aktualnych w systemie stanów środków trwałych i skorygowania ich ilości. Dzięki współpracy ze skanerem w prosty i szybki sposób można wyszukać inwentaryzowane pozycje identyfikując je po kodach kreskowych. Po zakończonej pracy użytkownik może wysłać arkusze do enova gdzie założy się dokument INWŚT dla środków trwałych.

Funkcje

EKRAN GŁÓWNY

Z ekranu głównego można wybrać następujące czynności:

  • NOWA INWENTARYZACJA – daje możliwość rozpoczęcia nowego arkusza inwentaryzacji środków trwałych.
  • LISTA INWENTARYZACJI – wyświetla listę wszystkich arkuszy inwentaryzacyjnych tworzonych na urządzeniu wraz z ich statusami.
  • KONFIGURACJA – w opcjach wprowadza się dane do połączenia z usługą serwisu wymiany, która służy do połączenia z programem enova oraz domyślne opcje działania aplikacji.
  • WYSYŁKA DANYCH – wysyła do systemu enova wszystkie zatwierdzone arkusze inwentaryzacyjne znajdujące się w statusie „Do wysłania”.
  • ODBIÓR DANYCH – pobiera z systemu informacje o kartotekach środków trwałych i ich lokalizacjach.


NOWA INWENTARYZACJA

W pierwszym kroku należy określić czy arkusz inwentaryzacyjny będzie tworzony w kontekście określonej lokalizacji. Jeżeli ta to należy wybrać ją z listy pobranych lokalizacji (przycisk LISTA). Następnie decydujemy czy arkusz ma być uzupełniony pozycjami środków trwałych z podpowiedzią dotyczącą ich stanu w systemie oraz czy inicjowany stan ma być w kontekście wybranej przez użytkownika lokalizacji czy ogólny. W kolejnym kroku otworzy się lista pozycji środków trwałych, która będzie uzupełniona pozycjami w przypadku wyboru „Inicjuj stany” w poprzednim kroku. Użytkownik teraz może wprowadzać nowe pozycje środków trwałych poprzez znak + lub poprzez zeskanowanie kodu kreskowego przypisanego w sposób unikalny do danego środka trwałego. Po wyborze / zeskanowaniu pozycji otworzy się okno w którym będzie można zmienić ilość środka trwałego. Po zakończeniu prac należy kliknąć dyskietkę co spowoduje zapis arkusza do pamięci urządzenia ze statusem „Do wysłania”. Jeżeli klikniemy przycisk x to arkusz zostanie usunięty. Jeżeli użytkownik wycofa się z arkusza to zostanie on zapisany ze statusem „Szkic” co pozwoli na jego późniejszą edycję.

LISTA INWENTARYZACJI

Lista wyświetla wszystkie arkusze inwentaryzacyjne zapisane w pamięci urządzenia. Użytkownik ma możliwość poprzez kliknięcie na wybranym arkuszu podglądnięcie wprowadzonym na nich pozycji. Jeżeli arkusz znajduje się w statusie „Szkic” lub jest zezwolona edycja w opcjach na wyższym poziomie to będzie mógł też edytować arkusz inwentaryzacyjny. Z poziomu listy można też próbować wysyłać dokumenty nawet jeżeli były już wysyłane. Wystarczy na odpowiednim arkuszu przytrzymać palcem i w momencie rozwinięcia się menu wybrać „Wyślij dokument”.

Informacje Techniczne

Mobilna Inwentaryzacja Środków Trwałych dla enova365 jest rozwiązaniem pracującym trybie offline. Oznacza to że użytkownik przechowuje dane potrzebne do stworzenia na urządzeniu i nie potrzebuje połączenia z siecią w trakcie pracy. Dzięki temu eliminuje z połączeniem podczas pracy użytkownika gdy np. przeprowadza inwentaryzację w miejscach gdzie nie sięga sieć WIFI. Do urządzenia są pobierane informacje o kartotekach środków trwałych, kody kreskowe środków trwałych, definicje lokalizacji oraz stany środków trwałych. Do enova z urządzenia trafiają komunikaty tworzące dokumenty INWŚT środków trwałych. Na serwerze instalowane jest oprogramowanie nazwane SerwisemWymiany które za pomocą protokołu TCP/IP komunikuje się z urządzeniem a z enova365 za pomocą API – a więc cała logika biznesowa oraz system uprawnień enova365 zostaje zachowana.