Akcje

Kurierzy

Z Dokumentacja X-Deft

Aplikacja Kurierzy dla enova365 została stworzona z myślą o ułatwieniu i zautomatyzowaniu procesu wysyłania przesyłek kurierskich. Dedykowana jest dla firm prowadzących sprzedaż wysyłkową, a także klientów na co dzień korzystających z usług firm kurierskich.

Pobierz

Informacje Ogólne

1.png

Rozwiązanie oferuje możliwość przygotowywania przesyłek do różnych firm kurierskich z poziomu dokumentów handlowych i zadań enova oraz ich dalszą obsługę. Obsługiwane firmy kurierskie to:

 • DHL
 • DPD
 • FEDEX
 • GLS
 • INPOST
 • KEX
 • PACZKA RUCH
 • Poczta Polska
 • RABEN
 • DB SCHENKER
 • TBA
 • UPS

Dzięki aplikacji będziesz mógł:

 • Generować przesyłki z poziomu dokumentów handlowych i / lub zadań.
 • Odczytywać informację o przesyłkach takie jak np. numer listu.
 • Drukować etykiety generowanych przesyłek i zapisywać je w systemie enova.
 • Generować i drukować listy zbiorcze dla wybranych przesyłek.
 • Pobierać status przesyłek oraz informację o dacie ich doręczenia.

Użycie dodatku Kurierzy zapewnia oszczędność czasu przy generowaniu przesyłek eliminując konieczność przepisywania danych adresowych i informacji wprowadzonych w enova365 do zewnętrznych aplikacji kurierskich. Dodatkowo wszystkie informacje dotyczące przesyłek znajdują się w jednym miejscu.

Opis funkcji podstawowych

Etykieta.png
Pasek.png

Dodatek pozwala na generowanie przesyłki z poziomu zakładki na dokumencie handlowym lub zamówieniu. Możliwa jest swobodna konfiguracja modułu pozwalająca wskazać skąd mają być pobierane dane do przesyłki takie jak np. adres odbiorcy przesyłki lub zdefiniowanie domyślnych danych dla różnych kurierów. Istnieje także możliwość podpięcia więcej niż jednego dokumentu do przesyłki lub ręczna edycja zaczytanych danych.
Etykiety

Dodatek podczas tworzenia przesyłki pobiera z systemu kurierskiego etykiety / listy przewozowe i pozwala je wydrukować w formie PDF lub etykiet termicznych. Dodatkowo etykieta jest zapisywana zgodnie z konfiguracją w ustalonej ścieżce na serwerze lub jako załącznik dokumentu i można ją później ponownie otwierać z dokumentu.

Listy zbiorcze

Dodatek daje też możliwość wygenerowania listu zbiorczego przekazywanego kurierowi wraz z przesyłkami, który zawiera podsumowanie wybranych przesyłek. List zbiorczy jest generowany w systemie kurierskim i następnie pobierany i zapisywany dla dokumentów. Funkcjonalność jest dostępna z listy dokumentów handlowych.

Pobieranie statusów

Status.png

Istnieje możliwość pobierania statusów przesyłek dla wybranych dokumentów / zadań. Dzięki temu z poziomu enova użytkownik jest w stanie sprawdzić jaki jest status przesyłki. Informacja o statusie jest zapisywana do cechy, tak samo data dostarczenia przesyłki.

Informacje techniczne

Wszystkie dane dotyczące wygenerowanych przesyłek oraz przetrzymywanych danych są przechowywane w cechach. Ważniejsze informacje takie jak wybrany kurier lub numer listu przesyłki są zapisywane osobno. Reszta danych jest przetrzymywane w jednej cesze, aby zmniejszyć konieczność generowania dużej ilości nowych pól. Konfiguracja dodatku jest bardzo prosta nawet dla przeciętnego użytkownika. Cechy ogólne dodatku są generowane automatycznie przyciskiem, a dla każdego kuriera wystarczy wprowadzić dane autoryzacyjne oraz ścieżkę zapisu plików pobieranych z systemu kurierskiego. Istnieje możliwość skonfigurowania wielu kont danego kuriera przypisując je do konkretnego magazynu lub słownika cechy dokumentu handlowego co pozwala na prowadzenie wysyłki z wielu miejsc.


Instrukcja instalacji serwisu do powiadomień i aktualizacji


Serwis załączany do dodatku XDeftKurierzyMulti pozwala na wysyłanie mailowych powiadomień do klientów o nadanych do nich paczkach. W mailu można zamieścić takie informacje jak kurier realizujący wysyłkę lub numer przesyłki wg której można śledzić paczkę. Usługa pozwala też na pobieranie aktualnych statusów paczek na dokumentach w enova.

Instalacja


Instalacja.png
Uslugi.png

Należy we właściwościach pliku odblokować paczkę z plikami. Kopiujemy całość do wybranego przez nas folderu na serwerze np.: KurierzySerwis. Następnie musimy zainstalować usługę przy pomocy narzędzia installutil.exe. Uruchamiamy konsole jako administrator i wpisujemy polecenie:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe C:\KurierzySerwis\SerwisStatusyPaczek.exe

Po poprawnym zakończeniu instalacji należy jeszcze wykonać poniższe czynności: Serwis kurierów instaluje się w systemie Windows jako usługa i loguje się do lokalnego konta systemowego, dlatego należy jeszcze zmienić konto. W tym celu należy wejść do Panelu sterowania systemu Windows następnie w Narzędzia administracyjne potem w Usługi. Na liście należy znaleźć usługę „Serwis Kurierzy” i kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i w menu wybrać opcję Właściwości.
Należy wybrać usługę Serwis Kurierzy, następnie w jej właściwościach, w zakładce Logowanie zaznaczamy opcję "To konto" i wpisujemy nazwę użytkownika i hasło użytkownika Windows pracującego w programie Enova (nie mylić z użytkownikiem wybieranym w programie Enova, ma być taka jak przy logowaniu do systemu Windows po włączeniu komputera). Ważne aby na komputerze w kontekście wybranego użytkownika była zainstalowana Enova z ustawionym odnośnikiem do bazy.
Istotne jest, aby użytkownik na którym pracuje usługa miał poprawnie skonfigurowane połączenie z bazą danych w programie Enova. Chodzi o plik Lista baz danych.xml w katalogu User\Dane Aplikacji\Soneta.
Niepoprawne skonfigurowanie usługi spowoduje jej nieprawidłowe działanie lub nawet uniemożliwi jej uruchomienie.W dalszej kolejności należy włączyć program enova na tym samym urządzeniu poprzez „Uruchom jako administrator”, zalogować się i wejść do Opcji. W opcjach w „X DEFT\KurierzyMULTI\Dane dla usług windowsowych” należy wprowadzić informację o bazie, oraz wprowadzić dane konta enova jakim usługa będzie logować się do bazy oraz katalog enova z aktualną wersją bazy.

Funkcjonalności

Serwis z usługą dla kurierów pozwala na:

Opcje.png


1. Wysyłkę powiadomień do klientów o wygenerowanych przesyłkach. Aby funkcjonalność zadziałała należy założyć w bazie 3 cechy.
Cechę warunkową dla tabeli DokHandlowe (opcjonalnie), cechę warunkową dla tabeli DefDokHandlowych oraz cechę typu Data dla tabeli DokHandlowe.
Po stworzeniu tych cech i zapisanu ustawień należy w opcjach w „X DEFT\KurierzyMULTI\Dane dla usług windowsowych” ustawić te cechy w opisanych do tego polach oraz podać z ilu dni ma sprawdzać przesyłki dla których ma wysłać powiadomienie (najlepiej ustawić 1 dzień wstecz lub 2 dni) oraz o której godzinie ma wysyłać powiadomienia (najlepiej ustawić jakąś popołudniową godzinę).
Oprócz tego trzeba wprowadzić dane skrzynki mailowej z której będą wysyłane powiadomienia oraz tytuł maila i ścieżkę do pliku z treścią jaka będzie wysyłana.
W treści maila można zamieścić słowa „klucze”, które zostaną podmienione przez dane z przesyłki. Dostępne są: {Kurier} – wyświetla nazwę kuriera jaki realizuje przesyłkę np. Poczta Polska {NrListu} – wyświetla numer przesyłki

2. Pobieranie aktualnych statusów dotyczących przesyłek. Należy podać ilość dni dla których ma wstecz pobierać statusy i definiujemy jak będą pobierane:
- Nie pobieraj – funkcjonalność jest wyłączona
- Interwał – funkcjonalność pobiera statusy co określoną ilość minut którą ustawiamy w polu „Aktualizuj co minut”
- Konkretne godziny – funkcjonalność odpala aktualizację o konkretnych godzinach zdefiniowanych w polu „Aktualizuj o godzinach”. Godziny wpisujemy w formacie HH:MM oddzielone znakiem #. Czyli wpisanie 11:00#20:00 w polu oznacza że statusy będą pobierane codziennie o godzinie 11:00 i 20:00.

UWAGA!!! ZALECA SIĘ USTAWIENIA POBIERANIA STATUSÓW RAZ DZIENNIE O KONKRETNEJ GODZINIE ABY UNIKNĄĆ SYTUACJI GENEROWANIA ZBYT DUŻEJ ILOŚCI ZAPYTAŃ DO ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW KURIERSKICH.