Akcje

Mobilny Handlowiec

Z Dokumentacja X-Deft

Aplikacja Mobilny Handlowiec dla enova365 została stworzona z myślą o sprzedaży typu vanselling (sprzedaż z samochodu) oraz preselling (zbieranie zamówień). Dedykowana jest przedstawicielom handlowym oraz mobilnym sprzedawcom.

Pobierz aplikacje ze Sklepu Play

Informacje Ogólne

Rozwiązanie oferuje pełną, dwukierunkową synchronizację dokumentów i danych poprzez sieć Internet pomiędzy systemem enova365 i urządzeniem mobilnym opartym o system Android od wersji 4.4.

Dzięki aplikacji można usprawnić:
• przyjmowanie zamówień,
• wystawianie dokumentów sprzedaży Faktura/Paragon,
• wystawianie wydań magazynowych WZ,
• inwentaryzację towarów i materiałów reklamowych,
• monitorowanie uzyskanych wyników,
Użycie aplikacji zapewnia efektywne wykorzystanie czasu pracy przedstawiciela oraz automatyczną wymianę danych pomiędzy systemem ERP i urządzeniem mobilnym przedstawiciela handlowego.


FunkcjeKARTOTEKIAplikacja zawiera dane dotyczące zarówno kontrahentów, jak i towarów. W każdej chwili przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych danych, takich jak adresy klientów, stan ich zadłużenia, historia zamówień, ceny i stan magazynowy towarów.

DOKUMENTY


Aplikacja umożliwia wystawienie dokumentów handlowych (paragon, faktura, dokument WZ) przy sprzedaży bezpośredniej (Vanselling) lub zamówień przy sprzedaży pośredniej (Preselling).

ROZRACHUNKI


Aplikacja umożliwia bieżące rozliczanie należności lub zobowiązań kontrahentów. System dokumentuje wszelkie operacje kasowe dokumentami przyjęcia lub wydania gotówki (dokumenty KP i KW).

RAPORTY


Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie osiąganych rezultatów dotyczących wizyty, dnia pracy, a także celów miesięcznych

DOKUMENTY KASOWE


W programie można wystawiać dokumenty KP i KW. Są one później wysłane do systemu ERP.

InstrukcjeTworzenie Kp


 • Sposób pierwszy :

Wybieramy w menu mobilnego handlowca zakładkę Kasa. (zrzut 1) Pojawi nam się zakładka raportów (zrzut 2). U góry mam „+” czyli możemy dodać KP -> wybieramy kontrahenta jak w przypadku listy dokumentów i pojawia nam się zakładka z kwotą (zrzut 3). W niej uzupełniamy informację o kwocie oraz opis wpłaty. Po tej czynności pojawi nam się w zakładce kasa wprowadzony raport kasowy. Należy go przytrzymać i nacisnąć przycisk wyślij (zrzut 4). Wtedy raport kasowy zostanie wysłany i wpięty do odpowiedniej ewidencji. Jeśli ewidencja nie jest stworzona program założy ją sam.

 • Sposób drugi (rozliczanie konkretnego dokumentu kontrahenta):

Wybieramy z manu „Rozliczenia” (zrzut 1). Możemy wy filtrować np. po dacie lub kontrahencie. Jeśli jakiś rozrachunek jest nierozliczony możemy na nim przytrzymać i wybrać z listy rozlicz. Wtedy w kasie automatycznie stworzy nam się rozrachunek dla tego kontrahenta na kwote podaną w rozliczeniu. Ponadto w opisie wpisze się nr FV a co za tym idzie w enovie sam rozliczy się z odpowiednim dokumentem.

Konfiguracja

Zakłdaka Ogólne

Zakłdaka Wygląd

Zakłdaka Dokumenty

W pierwszym polu wybieramy którego dokumentu będzie dotyczyć konfiguracja. Standardowo mamy 4 dokumenty. Domyślnie są to: Faktura, Przyjęcie zewnętrzne, Zamówienie odbiorcy, Kontroling. Na każdym dokumencie możemy ustawić:

 • NAZWA: Nazwa dokumentu która będzie się wyświetlać w menu i na wydrukach
 • KOD: Symbol dokumentu - może być także widoczny w numeracji - np. FV albo ZO
 • NUMERYCZNY TYP: pole wewnętrzne nie podlega edycji
 • SCHEMAT NUMERACJI: pozwala ustawić jak będzie wyglądać numeracja dokumentu. Można używać dowolnych znaków alfanumerycznych oraz symboli: #ZN jest to seria z zakładki ogólne ustawień, powinna być unikatowa dla każdego urządzenia w firmie #R2 #R4 rok 4 cyfory lub 2 cyrowy #M miesiąc ???? znaki zapytania są zamieniane na numer kolejny, ilość znaków zapytania określa ile zer z przodu zostanie dodanych. Przykładowo FV/#ZN/????/#R4 zostanie zamienione na FV/Przeds1/0001/2018 (dla serii Przeds1). Ważne aby schemat numeracji w enova i na urządzeniu były ustawione w taki sam sposób inaczej będą się różnic.
 • STANY MAGAZYNOWE:określa jak na urządzeniu dokument wpłynie na stan magazynowy. Może być towar dodany (np. dla przyjęć) odjęty (dla wydań/sprzedaży) lub nie wpływać na stan.
 • CZY MOŻLIWA EDYCJA: określa poziom uprawnień do edycji już wystawionego dokumentu. Można zablokować aby dokument już wydrukowany lub wysyłany do enova365 nie był możliwy do edycji.
 • DOMYŚLNY MAGAZYN: jeśli mamy skonfigurowane wystawianie dokumentów na wielu magazynach system pozwala ustawić domyślny magazyn który się podpowie dla nowego dokumentu.
 • TWORZENIE AUTOMATYCZNYCH KP: określa czy przy zatwierdzeniu dokumentu który jest płacony gotówką system automatycznie utworzy KP.
 • BLOKADA STANÓW UJEMNYCH: nie pozwoli wystawić dokumentu jeśli na urządzeniu nie będzie dostępnych stanów.
 • DRUKUJ PRZY ZATWIERDZANIU: automatycznie wywołuje wydruk po zatwierdzeniu dokumentu.
 • POZWALAJ NA ZEROWĄ ILOŚĆ POZYCJI: pozwala zapisać pozycję dokumentu z ilością = 0.
 • POZWALAJ NA ZEROWĄ CENĘ POZYCJI: pozwala zapisać pozycję dokumentu z ceną = 0.
 • SUMOWANY W ANALIZIE: określa czy dokument jest sumowany w obrocie w zakładce ANALIZY w głównym menu.
 • NIE POZWALAJ NA PUSTY OPIS POZYCJI: nie pozwala zatwierdzić pozycji jeśli nie jest wypełniony opis.
 • NIE POZWALAJ NA PUSTY OPIS DOKUMENTU: nie pozwala zatwierdzić dokumentu jeśli nie jest wypełniony opis.
 • AUTOMATYCZNIE FISKALIZUJ DOKUMENT: przy zatwierdzaniu dokumentu automatycznie fiskalizuje dokument na drukarce fiskalnej.
 • OBLICZAJ VAT OD BRUTTO: domyślnie system wylicza VAT od sumy netto, po zaznaczeniu tej opcji robi to od netto.
 • POKAŻ KOMUNIKAT O STANIE ROZRACHUNKÓW: po wybraniu kontrahenta wyświetla komunikat jeśli sa nierozliczone rozrachunki.
 • BLOKUJ SPRZEDAŻ PRZETERMINOWANYCH: Nie pozwala zatwierdzić dokumentu jeśli kontrahent ma nierozliczone i przeterminowane rozrachunki.
 • POKAŻ CENĘ MIN/MAX: pokazuje na pozycji dokumentu jaka jest cena minimalna i maksymalna dla towaru.
 • POKAŻ CENĘ ZAKUPU: wyświetla cenę zakupu towaru (może ona być skonfigurowana po stronie Serwis Wymiany i nie koniecznie musi być faktyczną ceną zakupu- może być np. powiększona o marżę minimalna założona przez firmę).
 • NIE POZWALAJ NA DOKUMENT BEZ POZYCJI: nie pozwala zapisać dokumentu bez żadnej pozycji.
 • DOKUMENT WYMAGA MAGAZYNU: przy pracy z wieloma magazynami nie pozwala zapisać dokumentu jeśli magazyn nie został na dokumencie wybrany.
 • PYTAJ O MAGAZYN PRZED DOKUMENTEM: przy wystawianiu nowego dokumentu zaczyna się od wyboru magazynu.
 • DOKUMENT JEST MM: umożliwia wybrania na dokumencie 2 magazynów - źródłowego i docelowego.

Zakłdaka Kasa

Zakłdaka Dane firmy

Informacje techniczne

MH dla enova365 jest rozwiązaniem pracującym w trybie offline. Oznacza to, że na terminalu mobilny handlowiec w terenie, ma kopie bazy danych i nie potrzebuje mieć połączenia z firmą aby móc wystawiać dokumenty. Eliminuje to problemy w sytuacjach kiedy przedstawiciel będąc np. w słabym zasięgu sieci GSM nie mógł by pracować. Synchronizacja odbywa się dwukierunkowo – do urządzenia są pobierane aktualne cenniki, stany magazynowe, rozrachunki i kontrahenci, natomiast do enovy365 trafiają dokumenty wystawione na urządzeniu. Na serwerze instalowane jest oprogramowanie nazwane SerwisemWymiany które za pomocą protokołu TCP/IP komunikuje się z urządzeniem a z enova365 za pomocą API – a więc cała logika biznesowa oraz system uprawnień enova365 zostaje zachowany. MH obsługuje wszystkie systemy cenowe i rabatowe jakie mogą być zastosowane. Obsługuje także promocje okresowe.