Akcje

Mobilny Magazynier

Z Dokumentacja X-Deft

Aplikacja Mobilny Magazynier przeznaczona jest dla pracowników magazynu i ma na celu usprawnienie ich pracy. Dzięki przenośnym terminalom komputerowym mogą oni wykonywać swoją pracę szybciej, wydajniej oraz bez pomyłek.


Pobierz aplikacje ze Sklepu Play

Informacje Ogólne

System wspiera działania pracowników magazynu w następujących czynnościach:

 • weryfikacja dokumentów - zarówno przyjęć, wydań jak i przesunięć,
 • tworzenie nowych dokumentów - WZ, PZ, MM,
 • inwentaryzacja,

W połączeniu z system WMS umożliwia wyeliminowanie dokumentów papierowych z magazynu. Na ekranie terminala w trakcie wydawania i przyjmowania system może wskazywać skąd towar pobrać lub gdzie towar ułożyć. Na czym polega weryfikacja ? Optymalnym obiegiem dokumentów w standardowej firmie handlowej jest zamówienie i na jego podstawie - dokument magazynowy. Przykład: dział sprzedaży wprowadza dokument zamówienia odbiorcy ZO (lub wpływa on automatycznie np. ze sklepu internetowego, B2B lub EDI) – taki dokument jest otwierany na kolektorze magazyniera gdzie widzi on kolumnę z towarem, ilością do wydania oraz ilością której wydanie potwierdził. W momencie kompletacji zamówienia do wydania magazynier zaczytuje kod EAN towaru – jeśli jest poprawny system zwiększa ilość wydaną, jeśli jest błędny system informuje o tym komunikatem. Taka funkcjonalność pozwala uniknąć pomyłek i wydawania błędnych towarów lub niepoprawnej ilości. W momencie zatwierdzenia dokumentu w systemie enova365 powstaje w relacji do ZO dokument podrzędny czyli np. wydanie magazynowe WZ.

Funkcje

EKRAN GŁÓWNY

Magazynier ma możliwość wybrania aktywności którą zamierza przeprowadzić. Do wyboru mamy:

 • DOMYŚLNY NOWY - w konfiguracji programu można wybrać definicje dokumentu domyślnego - czyli tego który będzie najczęściej wystawiany jako nowy - wtedy klawisz ten od razu rozpoczyna wprowadzanie pozycji. Klawisz ten można ukryć/wyświetlić w opcjach programu
 • NOWY DOKUMENT - umożliwia tworzenie nowego dokumentu
 • WERYFIKACJA - opcja umożliwiająca sprawdzenie wystawionych dokumentów w enova. Jak działa weryfikacja ?
 • INWENTARYZACJA - tworzy w enova dokument inwentaryzacji
 • LOKALIZACJA (tylko przy współpracy z modułem MiniWMS - funkcja zmiany lokalizacji. Za jej pomocą magazynier po przyjęciu towaru rejestruje gdzie towar został ułożony
 • KLAWISZ DODATKOWY - możliwy do wyświetlenia w opcjach. Jego funkcjonalność może zostać oprogramowana w Serwis Wymiany. Służy do dedykowanych funkcji i u każdego klienta może robić co innego

NOWY DOKUMENT

Jeśli operator nie korzysta z funkcji weryfikacji tylko wystawia nowy dokument w pierwszym kroku musi określić kierunek dokumentu (Przychód/Rozchód), wybrać definicje dokumentu dla danego kierunku (np. dla rozchodu RW lub WZ) oraz magazyn w którym dokument wystawia.
Zarówno definicje jak i magazyny konfiguruje się w enova365 i Serwis Wymiany oraz określa, które z nich mają być dostępne na urządzeniu. Tak więc magazynier nie musi mieć dostępu do wszystkich magazynów lub towarów, a może mieć tylko do wybranych. Jeśli użytkownik nie widzi magazynu lub dokumentu który powinien widzieć powinien on się skontaktować z administratorem systemu i poprosić o dokonfigurowanie.
Po wybraniu tych parametrów otwiera się pusty nowy dokument z listą pozycji dokumentu. W przypadku towarów (bez cen bo to nie interesuje magazyniera), ilość wydaną/przyjętą faktycznie przez magazyniera.
Przy nowym dokumencie można w systemie zaznaczyć czy okno pośrednie – czyli szczegóły pozycji, mają się otwierać czy też nie. Jeśli włączymy tą funkcję pokazuje się okno ze szczegółami pozycji.
Na liście pozycji zeskanowanie kodu EAN spowoduje dodanie nowej pozycji z domyślną ilością 1 dla nowego dokumentu lub otwarcie pozycji juz istniejącej i dodanie ilosci +1. Jeśli EAN nie zostanie znaleziony program wyświetli odpowiedni komunikat. Jeśli towar nie zostaje znaleziony i mamy wątpliwości co do komunikacji - należy na komputerze na którym jest zainstalowany Serwis Wymiany otworzyć PODGLĄD ZDARZEŃ Windows i zobaczyć w sekcji DZIENNIKI APLIKACJI I USŁUG na loga który będzie nazwany tak jak zostały nazwane urządzenia w Serwis Wymiany.
Po zakończeniu dokumentu magazynier zatwierdza dokument przez naciśnięcie ikonki niebieskiej dyskietki co jest symbolem zapisania dokumentu. System zapyta czy zapisać dokument do późniejszej edycji czy wysłać do enovy365.
Jeśli dokument jest skonfigurowany jako dokument z kontrahentem - pojawi się okienko pozwalające wpisać numer obcy oraz wybrać kontrahenta z listy.
Następnie następuje komunikacja z Serwis Wymiany i jeśli dokument zostanie zapisany poprawnie w enova365 wyświetli się komunikat z numerem utworzonego dokumentu.
Jeśli towar ma przeliczniki można wyświetlić listę pozycji dokumentu w innej jednostce oraz w innej jednostce wprowadzać ilość.

WERYFIKACJA

Za pomocą weryfikacji - w zależności od ustawień Serwis Wymiany - system może:

 • otworzyć do edycji istniejący dokument - np. WZ2 (o ile oczywiście enova365 pozwala) - poprawić ilości z poziomu kolektora - a następnie zapisać poprawiony dokument do enova365 i jeśli trzeba zatwierdzić (zależy od konfiguracji Serwis Wymiany);
 • wystawić dokument w relacji - czyli np. otworzyć dokument ZO skad zostaną pobrane ilości do wydania i w relacji do niego wystawić WZ2 na faktycznie wydaną ilość;

W przypadku edycji istniejących dokumentów ich otwarcie nastrępuje jedynie przez odczytanie zeskanowanego numer kreskowego dokumentu. Natomiast w przypadku wystawiania dokumentów w relacji użytkownik ma kilka możliwości:

 • może zeskanować kod kreskowy konkretnego dokumentu;
 • może wyszukać na urządzeniu dokument po numerze (wymaga konfiguracji w Serwis Wymiany;
 • może wejść w listę dokumentów przypisanych do niego przez np. kierownika magazynu w programie głównym (wymaga konfiguracji w Serwis Wymiany;


Po otworzeniu dokumentu (niezależnie czy do poprawy czy w relacji) system wyswietla listę pozycji dokumentu. Na liście widać towar (bez cen bo to nie interesuje magazyniera), ilość do wydania/przyjęcia oraz ilość wydaną/przyjętą faktycznie przez magazyniera. W celu ułatwienia pracy na weryfikacji system koloruje pozycje oraz pozwala je filtrować. Pozycje dokumentu jeszcze nieodczytywane są na biało, pozycje odczytywane ale z ilością niezgodną na czerwono, ilości poprawne na zielono. Po tych samych parametrach można filtrować, czyli odfiltrować niezgodne lub np. nieodczytane.
Można w systemie w opcjach programu zaznaczyć czy okno pośrednie – czyli szczegóły pozycji, mają się otwierać czy też nie. Jeśli włączymy tą funkcję pokazuje się okno ze szczegółami pozycji, inaczej odczytanie kodu zmienia tylko ilość na liście pozycji.
Zeskanowanie kodu EAN spowoduje wyszukanie pozycji z towarze o podanym kodzie kreskowym i dodanie ilość +1 lub otwarcie pozycji . Jeśli EAN nie zostanie znaleziony lub nie występuje na tym dokumencie program wyświetli odpowiedni komunikat. Jeśli towar nie zostaje znaleziony i mamy wątpliwości co do komunikacji z enova365 - należy na komputerze na którym jest zainstalowany Serwis Wymiany otworzyć PODGLĄD ZDARZEŃ Windows i zobaczyć w sekcji DZIENNIKI APLIKACJI I USŁUG na loga który będzie nazwany tak jak zostały nazwane urządzenia w Serwis Wymiany.
Można w opcjach programu umożliwić dodawanie nowych pozycji przy weryfikacji co domyślnie jest wyłączone i wtedy zostanie dodana pozycja - jednak nie zalecamy takiego sposobu działania. Jeśli towar ma przeliczniki można wyświetlić listę pozycji dokumentu w innej jednostce oraz w innej jednostce wprowadzać ilość.

Informacje Techniczne

Mobilny Magazynier dla enova365 jest rozwiązaniem pracującym w trybie online. Oznacza to, że na terminalu mobilny magazynier program nie przechowuje dokumentów i musi mieć połączenie z bazą programu. Ważne aby obszar magazynu był pokryty siecią WiFi. Na serwerze instalowane jest oprogramowanie nazwane Serwis Wymiany, które za pomocą protokołu TCP/IP komunikuje się z urządzeniem, a z enova365 za pomocą API – a więc cała logika biznesowa oraz system uprawnień enova365 zostaje zachowany.

FAQ

1.Czy można samemu w definiować dokumenty które mogą być wysyłane do kolektora, czy można wysyłać tylko zamówienia i wydania / przyjęcia, jeśli można dowolny dokument wysłać do kolektora to co musi być na nim ustawione?
Definicje dokumentów jakie są obsługiwane na kolektorze wskazuje się poprzez ustawienie na „tak” cechy warunkowej na definicji dokumentu. Definicję tej cechy ustawia się w zarządzaniu usługą mobilnego magazyniera.

2.Czy magazynier ma możliwość podglądu na kolektorze zamówień które są do wydania, czy musi wprowadzić dokładny numer / zczytać kod kreskowy żeby zaimportować do kolektora?
Można skonfigurować przy pomocy cech lub zapytania SQL w zarządzaniu usługą jakie dokumenty będą wyświetlane magazynierowi do weryfikacji. W podglądzie będzie miał on jednak tylko numer dokumentu i po wybraniu go otworzy się. Można też otworzyć taki dokument do weryfikacji poprzez zeskanowanie jego numeru lub id.

3.Jak są rozwiązane korekty zakupu / sprzedaży. W jaki sposób i jakie dokumenty można zaimportować do kolektora żeby magazynier mógł przyjąć / wydać korygowany towar.
Nie mamy obsłużonej możliwości wystawiania korekt poprzez mobilnego magazyniera.

4.Jak realizować dokumenty RW/PW przez kolektor?
W aplikacji jest możliwość wystawiania dokumentów bez weryfikacji. Wystarczy ustawić na definicji RW i PW, że ma być widoczna na kolektorach i można je wystawiać jako nowe dokumenty, a nie weryfikowane

5.Jak zorganizować dokument przesunięcia magazynowego przez kolektor danych?
Podobnie jak RW i PW jako nowy dokument, z tą różnicą że magazynier będzie oprócz magazynu wskazywał magazyn docelowy.


Sugerowane urządzenia:
Proponujemy używanie kolektorów firmy Zebra. Znane modele z którymi handlowiec powinien współpracować:

Zebra / Motorola MC9300
Zebra / Motorola MC92N0
Zebra / Motorola MC3300
Zebra / Motorola TC20
Zebra / Motorola TC57
Zebra / Motorola TC25