Akcje

Serwis Wymiany

Z Dokumentacja X-Deft

XDEFT Serwis Wymiany


Pobierz serwiswymiany

Do czego służy Serwis Wymiany

Serwer wymiany jest odpowiedzialny za synchronizację pomiędzy systemem mobilnym i systemem Enova. Zapewnia pobieranie przez urządzenie mobilne Kontrahentów, Towarów i Cenników. Do systemu Enova wprowadza dokumenty wystawione na systemie mobilnym. W przypadku zmian na kontrahentach i towarach w systemie mobilnym – potrafi zmiany te także zsynchronizować.

Instalacja

Sw1.png

Zaczynamy od pobrania dodatku. Po pobraniu, we właściwościach archiwum należy je odblokować.
Kolejnym krokiem jest wypakowanie archiwum . Sugerujemy użycie ścieżki c:\serwiswymiany\
Po wypakowaniu archiwum, instalujemy usługę. W tym celu uruchamiamy CMD jako administrator i wpisujemy polecenie
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe c:\serwiswymiany\BajtII.Serwis.exe


Teraz przechodzimy do folderu z serwisem wymiany i uruchamiamy jako administrator plik BajtII.Zarządzanie.exe. Nalezy go tylko uruchomić i zamknąć. Jest to niezbędne do uruchomienia usługi.

Po poprawnym zakończeniu instalacji należy jeszcze wykonać poniższe czynności: Serwer wymiany instaluje się w systemie Windows jako usługa i loguje się do lokalnego konta systemowego, dlatego należy jeszcze zmienić konto. W tym celu należy wejść do Panelu sterowania systemu Windows następnie w Narzędzia administracyjne potem w Usługi. Na liście należy znaleźć usługę Bajt Serwis Wymiany i kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i w menu wybrać opcję Właściwości.Sc2.png

Należy wybrać usługę Serwisu Wymiany, następnie w jej właściwościach, w zakładce Logowanie zaznaczamy opcję "To konto" i wpisujemy nazwę użytkownika i hasło użytkownika Windows pracującego w programie Enova (nie mylić z użytkownikiem wybieranym w programie Enova, ma być taka jak przy logowaniu do systemu Windows po włączeniu komputera). Ważne aby na komputerze w kontekście wybranego użytkownika była zainstalowana Enova z ustawionym odnośnikiem do bazy.

Istotne jest, aby użytkownik na którym pracuje usługa miał poprawnie skonfigurowane połączenie z bazą danych w programie Enova. Chodzi o plik Lista baz danych.xml w katalogu User\Dane Aplikacji\Soneta.
Niepoprawne skonfigurowanie usługi spowoduje jej nieprawidłowe działanie lub nawet uniemożliwi jej uruchomienie.W dalszej kolejności w katalogu z serwisem włączyć Zarządzanie jako administrator i na zakładce licencje pobrać licencje na mobilnego handlowca.


Biblioteki DLL dla Serwisu Wymiany

Przy uruchamianiu pliku BajtII.Zarządzanie.exe podczas wyswietlania okienka logowania mamy do wyboru zaznaczeni opcji "Używaj loadera DLL Sonety". Jego zaznaczenie powoduje że ładowane są biblioteki DLL z bazy danych. Jednak ta opcja wymaga aby SerwisWymiany był skomplikowany z tą samą wersją enova365 z którą pracuje dana instalacja. W praktyce z reguły minimalnie te wersje potrafią się różnić i usługa może nie wystartować. Dlatego zalecamy odznaczenie tej opcji. W takim przypadku SerwisWymiany będzie ładował przy starcie dodatki DLL z podkatalogu OGÓLNE tego katalogu w którym usługa jest zainstalowana. wskazanej przy logowaniu bazy danych.

Pierwsze uruchomienie

Po poprawnym zainstalowaniu serwera wymiany, należy aplikacje skonfigurować. W tym celu uruchamiamy BajtII. Zarządzanie jako Administrator (Klikamy prawym klawiszem na ikonce i wybieramy opcja URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR). Pojawia nam się okno poniżej.

Sc3.png

Pierwszym krokiem konfiguracji wymiany danych jest podanie katalogu w którym zainstalowana jest aktualna wersja programu ENOVA. Po wybraniu zmień katalog Enovy pojawia się okno z pytaniem czy a być wybrany katalog automatycznie, jeśli tak to wybiera się ostatni zainstalowana wesja enovy. Jeżeli wybierzemy nie to musimy wskazać ręcznie katalog. Rozwiązanie specjalne dla: zostawiamy na ogólne chyba że było implementowana specjalna fukcjonalność.


Włącz moduł lokalizacje WMS- tą opcję zaznaczamy jeżeli korzystamy z mobilnego magazyniera z lokalizacjami.
Włącz moduł numerów seryjnych- opcje do włączania numerów seryjnych w mobilnym magazynierze.
Używaj loadera sonety- w tym polu wybiera się loader-a ładownia ddl-ek. Zalecane jest używanie naszej implementacji (czy to pole należy zostawić nie zaznaczone).

Na komputerze na którym działa serwer wymiany musi być zainstalowany i skonfigurowany poprawnie program ENOVA.
Po zmianie wersji programu ENOVA należy zaktualizować tą ścieżkę i przerestartować serwis !

Wszystkie dane podawane w okienku logowania to dane „z punktu widzenia Enovy”, tzn. nazwa bazy danych nie jest nazwą na serwerze MS SQL lub MySQL, a nazwą wyświetlaną na ekranie startowym programu Enova. Tak samo nazwa i hasło użytkownika to dane operatorów skonfigurowanych wcześniej w programie Enova, a nie użytkownicy silnika bazy danych MS SQL lub MySQL.

Aktualizacja wersji programu enova365 i aktualizacja ścieżki

Po zainstalowaniu nowej wersji programu enova365 w celu poprawnego działania SerwisuWymiany konieczne jest zaktualizowanie ścieżki w której są aktualne biblioteki enova365. W tym celu uruchamiamy BajtII. Zarządzanie jako Administrator (Klikamy prawym klawiszem na ikonce i wybieramy opcja URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR). Pojawia nam się okno poniżej.

Sc3.png

Sprawdzamy czy system wyświetla prawidłowy katalog z programem enova365. Jeśli nie zmieniamy katalog Enovy - pojawia się okno z pytaniem czy a być wybrany katalog automatycznie, jeśli tak to wybiera się ostatni zainstalowana wesja enovy. Jeżeli wybierzemy nie to musimy wskazać ręcznie katalog.
Następnie klikamy zaloguj a w konie zarządzania ZAPISZ. Po tej operacji restartujemy usługę BajtSerwis.

Opis elementów interfejsu

Urządzenia


Sw1NEW.PNG
Serwis1.png

Musimy dodać urządzenie, które chcemy skonfigurować. Konfigurujemy poniższe pola poprzez najechanie kursorem na wartość i wpisujemy żądaną wartość.
W polu nazwa nadajemy nazwę dla urządzenia, Aktywny – możemy włączać i wyłączać możliwość łączenia się z serwisem, Port – nr portu na który jest przekierowane dane urządzenie Urządzenie – rodzaj urządzenia, które konfigurujemy, waga, urządzenie na windows mobile (HandlowiecWm) ,urządzenie na androidzie (HandlowiecA). Konfiguracja – po zaznaczeniu tego pola pojawia się nam nowa karta do konfigurowania indywidualnego danego urządzenia (trzeba kliknąć w nowy wiersz).
W sekcji wyjątki dokumentów ustawiamy definicje dla dokumentów dla wybranego urządzenia wystawianych na mobilnym urządzeniu. Czyli jest to wyjątek od dokumentów założonych w zakładce dokumenty.

Serwis2.png

Ustawienia urządzenia-

Serwis3.png

Seria – w tym miejscu w pisujemy domyślną serie którą będą numerowane dokumenty np.:”Mac”
Domyślny dokument- w tym miejscu ustalamy jaki dokument będzie tworzony domyślnie na urządzeniu mobilnym (wybieramy indeks który odnosi się do listy dokumentów, która jest widoczna dole zakładki.
Zakładka dokumenty – w miejscu schemat numerowania ustalamy jak dany dokument ma być numerowany:
???? – format kolejnego numeru dokumentu
R4- rok wystawienia dokumentu
ZN- seria dokumentu (z pola seria)
Następnie przechodzimy na zakładkę Licencje klikamy na wykupioną licencje, a następnie pobierz z WWW.


OGÓLNE

Zakładka - Serwis


Serwis.PNG

Pobieraj towary mające obrót w ciągu – w tym polu ustawiamy filtr towarów do importu na urządzenie mobilne. Jeśli chcemy zaimportować wszystkie towary nawet nie mające jeszcze obrotu na leży wartość dni ustawić na zero.
Zakładka - Dokumenty


Serwis4.png


W kolejnym kroku przechodzimy na zakładkę dokumenty, gdzie należy ustawić dla wymienionych typów dokumentów interesujące nas definicje dokumentów.

Teraz możemy zapisać konfiguracje. Poprawnie zapisana konfiguracja poinformuje nas o pomyślnym zapisie. Przechodzimy do usług i uruchamiamy usługę Serwisu Wymiany.
 

Zakładka - Obsługa cech


Serwis wymiany - Ogólne - Obsługa cech.jpg


W tej części można skonfigurować które z cech enovy będą dostępne na urządzeniach.
W celu konfiguracji w pierwszej kolumnie wybieramy tabelę dla której cechy chcemy udostępnić (na tą chwilę dostępna jest tylko lista cech kontrahentów) - następnie w drugiej kolumnie rozwijamy wszystkie cechy dostępne w enova dla wybranej tabeli i wybieramy cechę którą chcemy udostępnić. Po ustawieniu listy cech należy zapisać konfigurację i zrestartować usługę. Na urządzeniu należy pobrać definicje cech i słowników - a następnie ponownie pobrać cała bazę kontrahentów.

Zakładka - Ogólne Dodatkowy Kod


Kod dodatkowy.PNG

Zakładka - FTP


Ftp.PNG

Zakładka ftp....
Zakładka - Ogólne SQL_Stany

Sql stany.PNG

Zakładka - Ogólne Konfig email


Smtp.PNG


Serwer SMTP: W to miejsce wpisujemy adres serwera SMTP żądanej skryznki pocztowej

Adres e-mail: Pole na adres e-mail który będzie wysyłał maile.

Wysyłaj co ile:
Ustawienie interwału czasowego dotyczącego wysyłania mailu.

Katalog zapisu powiadomień:
Ścieżka gdzie mają być zapisywane logi z wysyłki email

Wahania cen:

Zakładka - Ogólne Obsługa obrazków


Obrazki.PNG

Prosta zakładka pozwalająca na zdecydowanie skąd mają zostać pobierane obrazki.Zakładka - Diagnostyka


Diagn.PNG

Ustawienia w tym oknie odpowiadają za funkcje zaawansowane dotyczące zapisywaniu plików tymczasowych czy tez logów.MOBILNY MAGAZYNIER


Zakładka - Magazynier Ogólne


Serwis Wymiany - zakładka- Magazynier Ogólne.jpg

Zakładka opcje ogólne dla aplikacji Mobilny Magazynier pozwala ustawić podstawową konfigurację umożliwiającą prace na kolektorach mobilnych.
Opcje które sa niezbędne do działania mobilnej aplikacji zostały zaznaczone przez pogrubienie
Opis poszczególnych opcji na zakładce:

 1. Gdzie trafi opis dokumentu handlowego - domyślnie do oryginalnego pola OPIS na dokumencie handlowym. Możemy jednak opcjonalnie wybrać tu dowolna cechę dokumentu handlowego, która jest typu TEKST
 2. Opcja "dopisuj do enova nowe EANy z urządzenia" - po jej włączeniu - jeśli podczas skanowania kodów towarów na magazynie za pomocą aplikacji Mobilny Magazynier zeskanujemy kod EAN którego nie było w systemie i magazynier na urządzeniu powiązał ten kod z konkretną kartoteka towaru - przy odsyłaniu zatwierdzonego dokumentu z urządzenia kod ten zostanie dodany do enova.
 3. "Dodaj do dopisanego ENAu przedrostek WER" działa wraz z opcją wyżej - dodaje do kodu EAN początek składający się z liter WER
 4. "Eksportuj...
 5. "Czy są...
 6. "Obsługa...
 7. "Plik APK...
 8. "Ustawienia Inne..'
 9. "Nazwa cechy decydującej o widoczności definicji dokumentu na urządzeniu mobilnym" - jest to cecha typu WARUNEK dla definicji dokumentu handlowego. Dzięki ustawianiu tej cechy w programie enova można decydować które dokumenty handlowe są dostępne na urządzeniu mobilnym. Opcja ta dotyczy tylko wystawiania nowych dokumentów, nie wpływa ona na opcje weryfikacji dokumentu.
 10. "Nazwa cechy decydującej o widoczności magazynów na urządzeniu mobilnym" - jest to cecha typu WARUNEK dla definicji magazynu. Dzięki ustawianiu tej cechy w programie enova można decydować które magazyny są dostępne na urządzeniu mobilnym. Opcja ta dotyczy tylko wystawiania nowych dokumentów, nie wpływa ona na opcje weryfikacji dokumentu.
 11. "Nazwa cechy dokumentu z którego portu został zapisany" - cecha typu TEKST dla dokumentu handlowego - po wysłaniu dokumentu z aplikacji Mobilny Magazynier w cesze tej zapisuje się numer portu urządzenia z którego został wysłany dany dokument. Pozwala to potem zweryfikować konkretne urządzenie.
 12. "Nazwa cechy z wysyłanym komunikatem" - cecha typu TEKST dla dokumentu handlowego - po wysłaniu dokumentu z aplikacji Mobilny Magazynier w cesze tej zapisuje się ewentualny komunikat wysyłany z dokumentem.
 13. "Mobilny magazynier" - w polu tym można ułożyć zapytanie SQL które zwróci listę dokumentów handlowych która wyświetli się w aplikacji Mobilny Magazynier przy opcji weryfikacji dokumentu po wejściu w opcje "WYBIERZ DOKUMENT Z LISTY"
 14. "z ilu dni"
 15. "Cecha def dokumentu wg której pobierać dane"Zakładka - Magazynier Dodatkowe


Serwis Wymiany - zakładka - Magazynier Dodatkowe.jpg

Zakładka ta pozwala ustawić zachowanie Serwisu Wymiany przy odsyłaniu dokumentu oraz kwestie związane z logowaniem magazynierów na urządzeniach.

Opcje które sa niezbędne do działania mobilnej aplikacji zostały zaznaczone przez pogrubienie

Opcje weryfikacji dokumentu

 • "Dokument otwarty do weryfikacji jest poprawiany i zapisywany ponownie" - przy tej opcji w aplikacji Mobilny Magazynier otwieramy przy opcji weryfikacji dokument już istniejący w enova, modyfikujemy go na urządzeniu przenośnym i odsyłamy nanosząc zmiany w enova. Nie są tworzone nowe dokumenty w relacji.
 1. "Cecha dokumentu tekstowa ze statusem weryfikacji" - zwraca w formie tekstowej informacje czy dokument został zweryfikowany czy nie
 2. "Przy otwieraniu jeśli dokument zatwierdzony cofnij do BUFORA" - pozwala edytować już zatwierdzony dokument. Oczywiście z obostrzeniami logiki biznesowej enova. Opcja ta zwróci błąd jeśli dokument jest np. zaksięgowany lub ma wygenerowany w relacji dokument podrzędny.
 3. "Cecha pozycji z ilością weryfikowalną (Ile2)" - cecha typu LICZBA RZECZYWISTA dla pozycji dokumentu handlowego - w tej opcji weryfikacji w polu tym pamiętana jest ilość którą faktycznie zweryfikowano w stosunku do pierwotnej ilości. Czyli np. miano na WZ wydać 6 szt towaru a wydano 5. Wtedy w ilość jest 6 szt a w Ile2 jest 5 szt.
 4. "Przy edycji zmień ilość główną a nie tylko Ile2" - przy weryfikacji zmienia zarówno cechę z opcji wyżej jak i od razu ilość na pozycji dokumentu. Przy tej opcji traci się informacja o tym ile pierwotnie miało towaru być!
 5. "Po odesłaniu dokumentu zatwierdź go" - bez zaznaczonej tej opcji dokument odesłany z urządzenia jest zapisywany ze stenem BUFOR, po zaznaczeniu tej opcji dokument jest zapisywany ze stanem ZATWIERDZONY
 • "Po zatwierdzeniu weryfikacji tworzymy dokument podrzędny" - ta opcja jest przez nas sugerowana dla większości klientów. Za jej pomocą urządzenie mobilne tworzy dokument podrzędny w relacji. Czyli np. z ZO w enova tworzymy za pomocą urządzenia dokument WZ.
 1. "Cecha dokumentu zawierająca definicję dokumentu podrzędnego" - cecha typu TEKST dla dokumentu handlowego. Zwraca symbol definicji dokumentu handlowego który ma być wystawiony jako podrzędny. Musi być oczywiście zdefiniowana relacja handlowa między dokumentem otwieranym a dokumentem który zwraca ta cecha. Przykładowo jeśli cecha zwróci wartość PAR a my na urządzeniu otworzymy ZD, to po zatwierdzeniu weryfikacji system spróbuje wystawić PAR w relacji do ZD i wywali błąd o braku relacji.Obsługa magazynierów

Ustawienia zawarte w tej sekcji pozwalają na określenie w jaki sposób mają być zaczytywane dane operatorów - tutaj magazynierów.


Obsługa XDPartii

Ta sekcja zawiera dwie opcje związane z dodatkiem XDPartie. Można z jej poziomu wyłączyć lub włączyć wogóle obsługe dodatku, oraz ustawić aby partie były pobierane według numery palety.


Blokowanie dostępu

Tutaj możemy ustawić blokowanie edycji dokumentu na dwóch stanowiskach jednocześnie. Można również włączyć kasowanie rezerwacji nr seryjnych.
Zakładka - Magazynier Konfiguracja urządzenia


SerwisWymiany Magazynier KonfigUrzadzenia.jpg

Zakładka ta pozwala ustawić domyślną konfigurację na urządzeniu. Dzięki temu przy większej ilości urządzeń lub przy dodawaniu nowego urządzenia nie ma potrzeby konfigurowania każdego urządzenia osobno.

W Serwisie Wymiany ustalamy ustawienia aplikacji i na urządzeniu wybieramy opcję "Ustawienia -> Pobierz z Serwera" - reszta odbywa się automatycznie.

Aby móc ustawić opcje urządzenia - na urządzeniu z Androidem w aplikacji Mobilny Magazynier wybieramy z menu USTAWIENIA -> EKSPORT USTAWIEŃ, powstanie w katalogu aplikacji na urządzeniu w katalogu \mMagazynier\ plik settings.xml. Należy go wgrać do katalogu Serwisu Wymiany do podkatalogu "Konfiguracja Magazynier". Następnie ten sam plik należy wgrać do tego samego katalogu z nazwą ZapisaneUstawienia.xml.

Serwis wymiany - Konfiguracja Magazynier UrządzenieTeraz można nacisnąć klawisz WCZYTAJ. Pojawią się dostępne opcje oraz ich aktualna wartość ustawienia.
Wszystkie wyświetlone ustawienia odpowiadają opcjom na urządzeniu. Można je poprzestawiać wg. własnych potrzeb i wymagań.
Następnie naciskam klawisz ZAPISZ na dole i ustawienia te zostaną zapamiętane oraz będą mogły być pobierane zdalnie z aplikacji Mobilny Magazynier.


MOBILNY HANDLOWIEC


Zakładka - Opcje ogólne Handlowiec

Serwis5.png

W celu konfiguracji mobilnego handlowca musimy najpierw utworzyć cechy w enovie. Poniżej jest opis pól z jakich cech korzystają.
Słownik Grup Kontrahentów – można ustawić w tym polu cechę dowolnego typu na tabeli Kontrahenci. Służy ona do obsługi cenników jeżeli cen ma ustawione grupowanie wg. Kontrahentów.
Słownik Grup Towarowych – cecha dowolnego typu na tabeli Towary (z słownikiem). Pozwala na grupowanie towarów
Słownik Grup Towarowych 2 – tak jak powyżej.
Słownik dla filtru kontrahentów - można ustawić w tym polu cechę dowolnego typu na tabeli Kontrahenci z słownikiem wartość słownika ustawiamy w zakładce urządzenia „Wartośc filtru kont.” .
Cecha towaru, która oblicza opakowanie zbiorcze - cecha dowolnego typu na tabeli Towary.
To pole zwraca na jednostkę alternatywna ile sztuk jest w w opakowaniu.
Ogranicz listę towarów wg cechy typu bool- cecha typu warunek na tabeli Towary.
Możemy za pomocą tej cechy ograniczyć towary dostępne.
Cecha dokumentu dla daty utworzenia dokumentu- cecha typu Data na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla godziny utworzenia dokumentu - cecha typu Czas na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla daty ostatniej pozycji- cecha typu Data na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla godziny ostatniej pozycji- cecha typu Czas na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla daty zamknięcia dokumentu- cecha typu Data na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla godziny zamknięcia dokumentu- cecha typu Czas na tabeli DokHandlowe.
Cecha opisu pozycji dokumentu – cecha typu tekstowego na tabeli PozycjeDokHan.
Miejsce zapisania uwag dokumentu – można wybrać pole uwagi lub Obcy.numer na dokumencie handlowym, albo skorzystać z cechy tekstowej na tabeli DokHandlowe.
Cecha ze słownikiem dla opisu dokumentu- tak jak powyżej.
Cecha dokumentu: Zwrot Info – tak jak powyżej.
Cecha dokumentu: informacje kurierskie(NrListuKurier)- cecha tekstowa na tabeli DokHandlowe.
Nazwa towaru wg cechy- cecha dowolnego typu na tabeli Towary.
Ceny – pobierane są z definicji utworzonych cen.
Cennik grupowy towarów wg- cecha dowolnego typu na tabeli Towary Służy ona do obsługi cenników jeżeli cen ma ustawione grupowanie wg. Towarów.
Cecha z ceną MIN towaru jaką może wprowadzić Handlowiec- cecha typu Liczba rzeczywista na tabeli Towary.
Cecha z ceną MAX towaru jaką może wprowdzić Handlowiec – tak jak powyżej.
Cecha dla ident. z urządzenia - można ustawić w tym polu cechę dowolnego typu na tabeli Kontrahenci.
Seria urządzenia zapisywana do cechy- jak powyżej.

 


Właczenie pobierania dokumentów
Włączenie możliwości pobierania dokumentów z enovy do urządzenia.

Aby handlowcy mieli możliwość pobrania istniejących dokumentów na urządzenie należy przejść do zakładki Ogólne->Dokumenty. Dla każdej z dostępnych definicji jakie chc

UrzadzeniaWysylkaDok.png

emy aby handlowiec mógł pobierać oznaczamy pole „Zezwól na wysyłanie do urządzenia”.

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia pobierania przez handlowca tylko dokumentów o określonej serii. W tym celu należy na zakładce Urządzenia wprowadzić serię dokumentu w polu „Wysyłaj dokumenty o serii”.

WAGA


Zakładki te służą do zachowania systemu przy współpracy z naszym oprogramowaniem na wagi z panelami dotykowymi : Waga

Zakładka - Waga Ogólne


Opcje waga

Cechy do filtrowania listy dokumentów: W tym miejscu można ustawić 2 cechy widoczne na wadze do szybkiego filtrowania dokumentów. Są to cechy typu tekstowego przypisane do dokumentu handlowego ze słownikiem. Np. Cecha 1 może zostać ustawiona jako NazwaTrasy a jej nazwa jako "Trasa". Posortuje to dokumenty według zadanego kryterium.

Widoczność dokumentów i magazynów: Określa cechy których obecność będzie wymagana do wyświetlenia danych dokumentów z poziomu wagi. W tym miejscu można również włączyć/wyłączyć cześciowo edycje zamówień oraz ZO. Cechy to cecha do definicji dokumentu handlowego (tabela: DefDokHandlowego), oraz cecha dla definicji magazynu - cechy typu warunek TAK/NIE. W konfiguracji enova365 zaznaczamy potem na TAK te definicje dokumentów i te magazyny które mają byc dostępne na wagach.

Katalogi tymczasowe: Tutaj wskazujemy dowolną ścieżkę gdzie serwis wymiany zapisze pliki tymczasowe. Jest to ścieżka lokalna na komputerze na którym jest zainstalowany serwis wymiany.

Cechy do przechowywania informacji związanych z wagami: Opcje w tej sekcji tworzą powiązania między konkretnymi cechami z wagi a z tymi z Enovy.

 • ILE2 - (WYMAGANA) cecha do tabeli PozycjeDokHan typu liczba rzeczywista - przechowuje ilość faktycznie zważoną na wadze.
 • ILE3 - (WYMAGANA) cecha do tabeli PozycjeDokHan typu liczba rzeczywista - przechowuje ilość jaka była na dokumencie przed dokonaniem edycji po ważeniu
 • STAN WAŻENIA - (WYMAGANA) cecha do tabeli DokHandlowe typu tekst - wyświetla informację czy dokument został już zważony i czy ważenie zostało przez operatora wagi zakończone w pełni
 • Data spożycia - (WYMAGANA) cecha do tabeli PozycjeDokHan typu data - przechowuje informację o terminie ważności ważonej pozycji
 • ILOŚĆ DNI WAŻNOŚCI - (OPCJONALNIE) cecha do tabeli Towary typu liczba całkowita - jeżeli cecha jest uzupełniona to podczas ustawiania terminu przydatności na wadze domyślnie podpowie się datą dzisiejszą + ilość dni z cechy
 • DOKUMENT DOCELOWY - (WYMAGANA) cecha do tabeli DokHandlowe typu tekst - waga odczytuje symbol dokumentu jaki jest przekazany w cesze ZO dzięki czemu podpowiada magazynierowi przy ważeniu zamówienia jaki ma zostać utworzony dokument docelowy np. WZ 2
 • DOSTĘP DO WAGI - (WYMAGANA) cecha do tabeli Pracownicy typu warunek - określa czy dany pracownik ma być dostępny jako login na wadze.
 • HASŁO - (WYMAGANA) cecha do tabeli Pracownicy typu tekst - zawiera hasło do wagi po jakim użytkownik ma się logować do wagi.
 • OGRANICZENIE LISTY TOWARÓW - (OPCJONALNIE) cecha typu warunek do tabeli Towary - ogranicza listę towarów jakie będą wyświetlać się na wadze do tych które są oznaczone na 'tak'
 • XDPARTIE - (OPCJONALNIE) cecha typu warunek do tabeli Towary - gdy a bazie i wadze jest skonfigurowany dodatek XDPartie oznacza towary, które nie wymagają uzupełnienia numeru partii przy przyjęciu / wydaniu.
 • OPIS POZYCJI - (OPCJONALNIE) cecha typu tekst do tabeli PozycjeDokHan - opis wpisywany przez magazyniera zapisywany jest z wagi dodatkowy
 • DODATKOWE DANE POZYCJA - (OPCJONALNIE) cecha typu tekst do tabeli PozycjeDokHan - pozwala zapisywać z wagi dodatkowe dane np. numer partii dla pozycji
 • DODATKOWA NAZWA POZYCJI - (OPCJONALNIE) cecha typu tekst do tabeli Towary - zawiera dodatkową skróconą nazwę pozycji którą można wykorzystać w wydruku etykiety jeżeli jest skonfigurowana na wadze
 • MECHANIZM BLOKADY - (OPCJONALNIE) cecha typu tekst do tabeli DokHandlowe - zawiera informację o aktualnie używanej wadze przez co blokuje dostęp do dokumentu z innych wag (Każda waga musi mieć ustawioną swoją unikalną nazwę w konfiguracji aplikacji wagi)
 • ZATWIERDZENIE DOKUMENTU - (OPCJONALNIE) - cecha typu warunek na dokumencie handlowym - jeżeli jest to pole uzupełnione to zamiast zatwierdzać dokument handlowy będzie oznaczać tą cechę na tak.


Ustawienia odnośnie pobieranych dokumentów:

 • CZY PYTAĆ O ZATWIERDZENIE - po zaznaczeniu system na wadze będzie pytał za każdym razem czy dany dokument zatwierdzić czy zapisać w BUFORZE
  • Faktury - będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii dokumenty sprzedaży
  • Wydania - będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii wydania magazynowe
  • Przyjęcia - będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii przyjęcia magazynowe
  • Zamówienia - będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii zamówienia odbiorców
  • Przesunięcia - będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii przesunięcia magazynowe
 • CZY POBIERAĆ POZYCJE ZEROWE - jeżeli opcja zaznaczona to waga nie będzie wyświetlać pozycji z ilością 0
 • ROZWIĄZANIE DLA DOMYŚLNYCH PARTII - funkcja nie aktywna do skasowania
 • WERYFIKUJ ZGODNOŚĆ CEN - przy zapisie dokumentu jeżeli był wystawiany w relacji do zamówienia to weryfikuje czy wszystkie ceny są na dokumencie takie same jak na zamówieniuUstawienie wydruku: Pozwala określić ścieżkę gdzie pliki wydruku będą przechowywane w trakcie wystawiania dokumentu. Jest to ścieżka lokalna na komputerze na którym jest uruchomiony Serwis Wymiany.

Zakładka - Waga Konfiguracja urządzeń


Waga konf.png

Zakładka ta pozwala ustawić domyślną konfigurację na urządzeniu. Dzięki temu przy większej ilości urządzeń lub przy dodawaniu nowego urządzenia nie ma potrzeby konfigurowania każdego urządzenia osobno.

W Serwisie Wymiany ustalamy ustawienia aplikacji i na wadze wybieramy opcję Pobierz z Serwera - reszta odbywa się automatycznie.

Aby móc ustawić opcje urządzenia należy pliki: settings.xml i ZapisaneUstawienia.xml wgrać do katalogu Serwisu Wymiany do podkatalogu "Konfiguracja Wagi".
Teraz można nacisnąć klawisz WCZYTAJ. Pojawią się dostępne opcje oraz ich aktualna wartość ustawienia.
Wszystkie wyświetlone ustawienia odpowiadają opcjom na urządzeniu. Można je poprzestawiać wg. własnych potrzeb i wymagań.
Następnie naciskam klawisz ZAPISZ na dole i ustawienia te zostaną zapamiętane oraz będą mogły być pobierane zdalnie z aplikacji Waga.

Mobilna Inwentaryzacja Środków Trwałych


Inwentaryzacja śt.png

Zakładka do konfiguracji dla aplikacji Mobilne ŚrodkiTrwałe
Cecha typu tekstowego (bez słownika) do tabeli DokumentyST. Służy ona do zapisu portu urządzenia tworzącego dokument. Jeśli mamy więcej urządzeń można dzięki temu rozpoznać który dokument był tworzony z którego urządzenia.
Ścieżka z logiem danych spływających z urządzenia. Zawiera kopie komunikatów wysyłanych z urządzenia (do celów diagnostycznych).

Licencje


Za pomocą zakładki licencje jesteśmy w stanie pobrać automatycznie z naszego serwera zakupiona licencję która pozwoli używać program.
Po kliknięciu przycisku "licencja" zostanie automatycznie pobrana ważna licencja demo na 7 dni. Licencja serwisu wymiany jest powiązana z numerem licencji enova klienta.
Aby Serwis Wymiany poprawnie rozpoznawał licencje należy pobrać ją z enovy . W tym celu klikamy na przycisk u dołu okna.
W oknie z licencjami, po kliknięciu przycisku "licencja" pojawi się okno pozwalające wpisać ciąg znaków odpowiadającym numerowi licencji - można wprowadzić go ręcznie (jest to jednak rozwiązanie jedynie awaryjne), lub pobrać z naszego serwera (z WWW)

Logi serwisu wymiany

Podglad zdarzen.png
Usługa serwisu wymiany zapisuje logi zdarzeń w dzienniku systemu Windows. Dzięki logom można podejrzeć wszelkie zdarzenia i błędy które mogą występować w działaniu usługi.

Po uruchomieniu dziennika zdarzeń, z listy po lewej stronie wybieramy folder "Dzienniki aplikacji i usług", zgodnie z obrazkiem widocznym obok. W rozwiniętej liście możemy odnaleźć dzienniki konkretnych handlowców/magazynierów czy też wag. Nazwy dzienników zależne są od konfiguracji usługi. Domyślnie H1 dla handlowca1 , M1 dla magazyniera1, W1 dla wagi 1.

W każdym dzienniku możemy wy filtrować konkretne zdarzenia, dzięki temu wiemy kiedy urządzenie połączyło się z serwisem wymiany czy jakie wykonało zadania. Niezwykle przydatne okazują się logi związane z połączeniem do serwisu wymiany. Pozwalają one zidentyfikować wszelkie błędy przy zestawianiu połączenia.
Na zdjęciu obok widać przykładowy log informujący o utworzeniu dokumentu WZ za pomoca kolektora Mobilnego magazyniera (M2).

Przyklad.png