bajtEDI

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) jest to transfer dokumentów z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów pomiędzy kontrahentami z wykorzystaniem serwerów przechowujących owe dokumenty.

Informacje Ogólne

EDI powstało aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie tych samych danych oraz przyspieszyć i zwiększyć dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu różnych systemów komputerowych które funkcjonują w firmach. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu.

Standardy EDI określają ściśle format przesyłanych dokumentów jednak ich wewnętrzna specyfikacja może się już różnic w zależności od kontrahentów.

Moduł BajtEDI dla enova pozwala na wysyłanie dokumentów sprzedażowych i ich korekt z enova do serwera EDI oraz pozwala pobierać Zamówienie Odbiorcy, które automatycznie są wprowadzane w systemie enova pod skonfigurowaną wcześniej definicje dokumentu (domyślnie ZO). W trakcie pobierania danych następuje łączenie klientów poprzez numer ILN a towarów poprzez kod EAN. System wszystkie rozpoznane kartoteki łączy automatycznie, natomiast w przypadku niemożliwości automatycznej identyfikacji prosi operatora o ręczne wskazanie rekordu.

Przeznaczenie

System przeznaczony jest do zautomatyzowania współpracy systemu ERP enova z wymogami elektronicznej wymiany dokumentów za pośrednictwem dostawcy usług EDI Infinite.

Obsługiwane serwery EDI: Comarch Infinite

Wybrane korzyści użycia EDI w firmie:

przyspieszenie procesu zaciągania dokumentów zamówień do systemu enova wyeliminowanie konieczności logowania na serwis WWW błyskawiczna wymiana informacji brak pomyłek przy „wklepywaniu” papierowych wersji do komputera oszczędność papieru i tonerów oszczędność czasu przy generowaniu elektronicznych dokumentów (potwierdzenia, WZ, FV)

Zasada działania

Odbiorca przesyła elektronicznie zamówienie do INFINITE Zamówienie przetworzone przez INFINITE trafia do systemu WWW, jak i na serwis np.: ftp i tu czeka na odebranie przez system enova.

Odebranie zamówienia w enova. Odbywa się to przez naciśniecie przycisku o nazwie EDI2Enova.

Po przetworzeniu dokumentu wg odpowiednich relacji możemy w kolejnym zadaniu wygenerować i automatycznie przesłać: potwierdzenie zamówienia, WZ-etkę lub fakturę Wysyłka dokumentów odbywa się automatycznie, przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego dodatkowego oprogramowania dostarczanego przez operatora serwera EDI.