Informacje ogólne

Aplikacja Mobilny Magazynier przeznaczona jest dla pracowników magazynu i ma na celu usprawnienie ich pracy. Dzięki przenośnym terminalom komputerowym mogą oni wykonywać swoją pracę szybciej, wydajniej oraz bez pomyłek.

Informacje Ogólne

System wspiera działania pracowników magazynu w następujących czynnościach:

  • weryfikacja dokumentów – zarówno przyjęć, wydań jak i przesunięć,
  • tworzenie nowych dokumentów – WZ, PZ, MM,
  • inwentaryzacja,

W połączeniu z system WMS umożliwia wyeliminowanie dokumentów papierowych z magazynu. Na ekranie terminala w trakcie wydawania i przyjmowania system może wskazywać skąd towar pobrać lub gdzie towar ułożyć. Na czym polega weryfikacja ? Optymalnym obiegiem dokumentów w standardowej firmie handlowej jest zamówienie i na jego podstawie – dokument magazynowy. Przykład: dział sprzedaży wprowadza dokument zamówienia odbiorcy ZO (lub wpływa on automatycznie np. ze sklepu internetowego, B2B lub EDI) – taki dokument jest otwierany na kolektorze magazyniera gdzie widzi on kolumnę z towarem, ilością do wydania oraz ilością której wydanie potwierdził. W momencie kompletacji zamówienia do wydania magazynier zaczytuje kod EAN towaru – jeśli jest poprawny system zwiększa ilość wydaną, jeśli jest błędny system informuje o tym komunikatem. Taka funkcjonalność pozwala uniknąć pomyłek i wydawania błędnych towarów lub niepoprawnej ilości. W momencie zatwierdzenia dokumentu w systemie enova365 powstaje w relacji do ZO dokument podrzędny czyli np. wydanie magazynowe WZ.