Instalacja

Serwis załączany do dodatku XDeftKurierzyMulti pozwala na wysyłanie mailowych powiadomień do klientów o nadanych do nich paczkach. W mailu można zamieścić takie informacje jak kurier realizujący wysyłkę lub numer przesyłki wg której można śledzić paczkę. Usługa pozwala też na pobieranie aktualnych statusów paczek na dokumentach w enova.

Instalacja

Należy we właściwościach pliku odblokować paczkę z plikami. Kopiujemy całość do wybranego przez nas folderu na serwerze np.: KurierzySerwis. Następnie musimy zainstalować usługę przy pomocy narzędzia installutil.exe. Uruchamiamy konsole jako administrator i wpisujemy polecenie:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe C:\KurierzySerwis\SerwisStatusyPaczek.exe

Po poprawnym zakończeniu instalacji należy jeszcze wykonać poniższe czynności: Serwis kurierów instaluje się w systemie Windows jako usługa i loguje się do lokalnego konta systemowego, dlatego należy jeszcze zmienić konto. W tym celu należy wejść do Panelu sterowania systemu Windows następnie w Narzędzia administracyjne potem w Usługi. Na liście należy znaleźć usługę „Serwis Kurierzy” i kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i w menu wybrać opcję Właściwości.
Należy wybrać usługę Serwis Kurierzy, następnie w jej właściwościach, w zakładce Logowanie zaznaczamy opcję „To konto” i wpisujemy nazwę użytkownika i hasło użytkownika Windows pracującego w programie Enova (nie mylić z użytkownikiem wybieranym w programie Enova, ma być taka jak przy logowaniu do systemu Windows po włączeniu komputera). Ważne aby na komputerze w kontekście wybranego użytkownika była zainstalowana Enova z ustawionym odnośnikiem do bazy.
Istotne jest, aby użytkownik na którym pracuje usługa miał poprawnie skonfigurowane połączenie z bazą danych w programie Enova. Chodzi o plik Lista baz danych.xml w katalogu User\Dane Aplikacji\Soneta.
Niepoprawne skonfigurowanie usługi spowoduje jej nieprawidłowe działanie lub nawet uniemożliwi jej uruchomienie.W dalszej kolejności należy włączyć program enova na tym samym urządzeniu poprzez „Uruchom jako administrator”, zalogować się i wejść do Opcji. W opcjach w „X DEFT\KurierzyMULTI\Dane dla usług windowsowych” należy wprowadzić informację o bazie, oraz wprowadzić dane konta enova jakim usługa będzie logować się do bazy oraz katalog enova z aktualną wersją bazy.