Instalacja dodatków

Instalacja w bazie Enova

Pobrane pliki dll instalowane do bazy danych pozwalają na automatyczne ich wdrażanie u wszystkich użytkowników systemu. Po dodaniu dll do bazy danych, każdy użytkownik musi sie przelogowac w programie – poskutkuje to instalacją nowego dodatku.

Instalacja dodatków odbywa się z poziomu enovy. Wchodzimy kolejno w: Narzędzia > Opcje > Systemowe > Rozszerzenia (dodatki). W wyświetlonym oknie interesuje nas sekcja „Aktualizacja i wczytywane pliki rozszerzeń. Za pomocą przycisku „Dodaj/Aktualizuj rozszerzenie” wskazujemy enovie plik dll, który w nastepnej kolejności wgrywany jest do bazy programu Enova. Aktualizacja takiego dodatku następuje w sposób analogiczny, z tym że dodatek należy wcześniej zaznaczyć na liście.

Warto zwrócić uwagę na 2 checkboxy: Użyj na serwerze i Aktualizuj okienka. Zaznaczenie pierwszego z nich poskutkuje wczytywaniem dodatku przez harmonogram zadań, natomiast „Aktualizuj okienka” decyduje o wczytywaniu dodatku przez aplikacje Enova. Sprowadza się to do tego że dodatek z odznaczonym „Aktualizuj okienka” jest wyłączony dla wszystkich użytkowników.

Instalacja w Common Files

Pobrane pliki dll w sposób najprostszy i najmniej inwazyjny można zainstalować również dzięki umieszczeniu ich w katalogu:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Soneta\Assemblies – dla wersji 32bitowej (sonetaexplorer32.exe)
C:\Program Files\Common Files\Soneta\Assemblies – dla wersji 64bitowej (instalowanej domyślnie)

Po tak wykonanej instalacji uruchamiamy program Enova, i dodatki zostaną zaczytane do programu. Wadą rozwiązania jest instalacja dodatków w ten sposób na każdej stacji osobno – może być to kłopotliwe chociażby podczas ich aktualizacji.

Jak sprawdzić czy dodatek działa ?

Program Enova365 pozwala na podejrzenie jakie dodatki zostały wczytane przy starcie programu.

Listę takich dodatków można wywołać po zalogowaniu się do bazy i wejściu kolejno w: Pomoc >Wizytówka > przycisk Biblioteki

W wyświetlonym oknie znajduje się kompletna lista wszystkich zaczytywnaych przez program dodatków. Program wyświetla je alfabetycznie według nazwy pliku.

Dodatkowe informacje

Jeżeli nie jesteś pewny czy dodatek jest aktualny i będzie działał poprawnie, zawsze zainstaluj go najpierw -chociaż w formie testu- w katalogu Common Files. Oszczędzi to wielu problemów.

Dodatki wczytywane do bazy program Enova zapisuje w swoim katalogu tymczasowym : C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Soneta\Assemblies\Common. Usunięcie dodatków z powyższego katalogu poskutkuje wymuszeniem na enovie pobrania ich ponownie z bazy danych.

Istnieje również możliwość wymuszenia na enovie pomijanie dodatków z bazy. Należy dopisać parametr „/nodbextensions” do ścieżki pliku wykonywalnego Enovy.