Instalacja i aktualizacja

Instalacja

Zanim rozpoczniesz:

Serwis Wymiany V2 działa tylko z najnowszą wersją programu ENOVA. Jezeli nie używasz aktualnej wersji – serwis wymiany nie uruchomi się poprawnie.

Istotne jest, aby użytkownik na którym pracuje usługa miał poprawnie skonfigurowane połączenie z bazą danych w programie Enova. Chodzi o plik Lista baz danych.xml w katalogu User\Dane Aplikacji\Soneta.

Po pobraniu serwisu, we właściwościach archiwum należy je odblokować. (Kliknięcie prawy m myszy na plik, wybranie Właściwości z menu i kliknięcie „Odblokuj” u dołu okna.)
Archiwum nalezy wypakować, używając opcji „Wyodrębnij wszystkie” lub programu typu 7ZIP, WinRar…
Po wypakowaniu nalezy ustalić ścięzkę gdzie zainstalujemy serwis Sugerujemy użycie ścieżki c:\serwiswymianyv2\ –  w takiej ściezce umeiszczamy wypakowane pliki
Po wypakowaniu archiwum, instalujemy usługę.
– Można do tego użyć skryptu instalacyjnego jaki znajduje sie w archiwum.
– Można wykonac to ręcznie

Uruchamiamy CMD jako administrator i wklejamy polecenie

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe c:\serwiswymianyv2\Bajt.Wymiana.Serwis.exe

Kolejnym krokiem jest konfiguracja usługi. Nalezy w tym celu utworzyc skrót do pliku „Bajt.Wymiana.Serwis.exe” (klikając go PPM i wybierając opcje utórz skrót),
We właściwościach skrótu, w zakładce Skrót, w polu Element docelowy dopisujemy na końcu np.” /e”.
Uruchomienie serwisu z dowolnym parametrem wymusi pojawienie się okienka konfiguracji, w którym podajemy ścieżkę do enovy, wksauzjemy bazę i dane logowanai do niej. (Bazy zaciągane są z pliku lista baz danych z profilu użytkownika).
Ważne – Utworzony skrót uruchamiamy jako Administrator (prawy przycisk myszy – uruchom jako administrator).

Przechodzimy do Usług systemowych (PPM na przycisk start > uruchom > services.msc).
Odnajdujemy na liście Bajt SerwisWymiany v2 – klikamy PPM i wybieramy własciwości, w zakładce „Logowanie” , klikamy „To konto” i podajemy dane logowania do użytkownika w systemie windows, którego poświadczeniami usługa ma się uruchamaić – musi miec on skonfigurowaną enovę (plik lista baz danych w %appdata% – czyli skonfigurowane bazy w programie).

Nim uruchomimy usługę, nalezy jeszcze zainstalować ją w enovie. W tym celu wszystkie pliki DLL (tylko DLL – nie exe lub bat) nalezy wgrac do bazy danych w enovie. 

Teraz możemy uruchomić usługę.

 

Aktualizacja

Przy każdej aktualizacji enovy zaleca się sprawdzić czy nie opublikowano nowej wersji Serwisu Wymiany.
Aktualizacja serwisu odbywa się w następujący sposób:

-Zatrzymujemy usługę serwisu wymiany.
-Nadpisujemy pliki w katalogu gdzie jest ona zainstalowana, tymi z pobranego archiwum.
Ważne:
     Przy niektórych instalacjach w katalogu z serwisem może znajdować się folder DLL. 
     Jeżeli w środku znajdują się inne pliki DLL, tez należy je w tym miejscu podmienić na  aktualne wersje.
      Występuje to zazwyczaj, gdy klient poza serwisem posiada więcej dodatków z których ten korzysta. W większości przypadków akcja nie będzie wymagana.
-Instalujemy pliki dll do bazy enova.
-Uruchamiamy usługę.
-Aby sprawdzić czy wszystko działa właściwie, uruchamiamy „eventvwr” czyli Dziennik zdarzeń. W drzewku „Dzienniki aplikacji i usług” znajdzie się grupa Serwisu Wymiany. Tam właśnie można sprawdzić czy usługa działa poprawnie.