Opis zakładek

Opis zakładek 

W poniższej sekcji znajdują się opis poszczególnych funkcji zawartych w zakładce konfiguracji

Ogólne


Tutaj ustawiamy najważniejsze parametry czyli adres Serwis Wymiany, który zapewnia komunikację z enova365.


 
  • Adres serwisu: adres IP lub nazwa DNS komputera na którym działa Serwis Wymiany
  • Port serwisu: port TCP na którym odbywa się komunikacja z Serwis Wymiany – ważne żeby każde urządzenie miało OSOBNY UNIKATOWY PORT !!!
  • Magazyn Dom: domyślny magazyn do wystawiania nowych dokumentów
  • Ustaw Tarę 2: ustawienie lda przycisku T2 w panelu wagowym – pozwala ustawić tarę użytkownika
  • Zmieniaj wagę:
  • Typ używanej wagi: określa sterownik wagowy który będzie używany, jest on zależny od producenta urządzenia
  • Kolumna partii: jeśli używany jest moduł PartieXD wyświetla kolumnę z partiami

Klawiatura 

Pozwala określić jaka klawiatura wirtualna będzie używana. Jeśli zaznaczymy “Używaj wbudowanej” będzie to klawiatura dostarczona przez firmę X DEFT wraz z wagą.
Można opcjonalnie wybrać “Używaj zewnętrznej” – wskazujemy wtedy plik wykonywalny (najczęściej .exe) który jest uruchamiany kiedy potrzebna jest klawiatura.

ZakładkiOkreśla które zakładki są widoczne na wadze. Przykładowo jeśli w firmie nie będą robione MM to należy ukryć tą zakładkę.

 

Drukarka


Dane firmy


 

Kody KreskowePartia


Partie proste


Kompletacje