Instrukcja obsługi

Przyjmowanie towaru


W trakcie przyjmowania towaru – na dokumencie magazynowym system wyświetla dodatkową zakładkę LOKALIZACJE

Można na niej sprawdzić gdzie towar trafi po przyjęciu – domyślnie całość towaru trafia podczas przyjęcia na strefę domyślną – czyli do lokalizacji domyślnej ustalonej w konfiguracji modułu.

Założeniem systemu jest obsługa lokalizacji przez magazynierów za pomocą terminali mobilnych wyposażonych w skanery kodów kreskowych – jednak system daje możliwość pełnej obsługi wszystkich funkcji bezpośrednio w enova.
Jeśli więc już w trakcie przyjęcia wiadomo gdzie towar zostanie ułożony można taką informacje wprowadzić z poziomu dokumentu przyjęcia. Służy do tego WORKER – USTAW LOKALIZACJĘ POZYCJI dostępny z menu CZYNNOŚCI oraz na pasku dokumentu. Worker działa dla zaznaczonej pozycji dokumentu handlowego.

W celu przeniesienia części lub całości zasobu – wybieramy go na liście – klikamy klawisz PRZENIEŚ i w nowo otwartym okienku określamy lokalizację docelową oraz przenoszona ilość.
Po takiej operacji zakładka LOKALIZACJE na dokumencie przyjęcia pokaze nam zaktualizowane pozycje.

Zmiana Lokalizacji


Zmianę lokalizacji można przeprowadzić od strony zatwierdzonego dokumentu przyjęcia lub od strony zasobu lokalizacyjnego. Od strony dokumentu – wchodzimy na zakładkę LOKALIZACJE – wybieramy zasób który chcemy zmienić – wybieramy z paska guzik ZMIEŃ LOKALIZACJĘ.
W nowo otwartym okienku wybieramy lokalizacje docelowa oraz przenoszoną ilość i zatwierdzamy. Inną możliwością jest wejście na listę LOKALIZACJI – otwarcie interesującej nas lokalizacji – np. strefy przyjęć (w naszym wypadku STREFA-0). Wybieramy zasów którego lokalizację chcemy zmienić i za pomocą klawisza ZMIEŃ LOKALIZACJE ustalamy docelowe miejsce oraz ilość.
Zmiany można także dokonać z poziomu KARTA TOWARU

Karta Towaru


Dzięki rozbudowie karty towaru o dodatkową zakładkę LOKALIZACJA w folderze MAGAZYN mamy możliwość podglądnięcia bezpośrednio w enova gdzie w magazynie fizycznie znajduje się dany towar.
Możemy także w tym miejscu dokonać zmiany Lokalizacji. Zaznaczamy zaób lokalizacyjny który chcemy zmodyfikować i naciskamy klawisz ZMIEŃ LOKALIZACJĘ. W nowo otwartym okienku wybieramy lokalizacje docelowa oraz przenoszoną ilość i zatwierdzamy.

Wydawanie Towaru


UWAGA !!! Aby system działał prawidłowo dokumenty rozchodowe w enova musza mieć ustawiony zapis bezpośredni do bazy!!!

Podczas wydawania towarów system na bieżąco odnotowuje skąd należy pobrać towar a operator na bieżąco może to podglądać w trakcie wydania na dodatkowej zakładce LOKALIZACJE.


Można także zmodyfikować wydruk wydania tak aby na wydruk system podawał informacje skąd należy pobrać towar.

Inwentaryzacja


Na dokumencie inwentaryzacji zostało dodane pole w postaci cechy (wybieranej w konfiguracji) które umożliwia wpisanie kodu lokalizacji na której leżał towar w trakcie spisu z natury.

Po wprowadzeniu całego dokumentu i jego zatwierdzeniu, należy dokument ponownie otworzyć i uruchomić funkcję UAKTUALNIJ LOKALIZACJE.