Rozpoczęcie pracy

Rozpoczęcie pracy


Dodatek należy przekopiować w miejsce instalacji wszystkich dodatków enova na każdym komputerze na którym będzie miał być używany.
Przy pierwszym uruchomieniu dodatek dokona konwersji bazy danych rozbudowując ją o dodatkowe tabele.

ZALECAMY WYKONANIE KOPII BAZY DANYCH PRZED DOKONANIEM KONWRSJII.
UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy, należy skonfigurować program! Ustawienia omówione są w punkcie Konfiguracja DODATKU!

Następnie należy wprowadzić do programu podział magazynu w taki sposób w jaki jest on fizycznie podzielony. Jeśli przed pracą z dodatkiem nie było to nigdy wykorzystywane trzeba zastanowić się jak najsensowniej będzie dokonać takiego podziału. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest podział lokalizacji na sektory lub aleje, a następnie na nich ponumerowanie regałów. Dodatkowo można ponumerować na poszczególnych regałach półki. Np. Sektor A regał 1 półka 2 może mieć kod SA-R1-P2 lub prościej A-1-2.
Wprowadzanie Lokalizacji do programu opisane jest w rozdziale WPROWADZENIE LOKALIZACJI – podział magazynu.  

Wprowadzenie lokalizacji – podział magazynu


W celu wprowadzenia podziału magazynu do programu należy wejść do folderu ENOVA \ BAJT LOKALIZACJE \ LOKALIZACJE Następnie dodajemy nową lokalizację.
Na pierwszej zakładce OGÓLNE mamy możliwość wprowadzenia poziomu nadrzędnego – jeśli jest to pierwszy poziom pole to zostawiamy puste.Przykład

Dla Strefy A poziom nadrzędny będzie pusty
Dla Regału 1 stojącego w strefie A poziom nadrzędny to Strefa A
Dla Półki 1 w Regale 1 poziom nadrzędny to Regał 1
itd.


Następnie nadajemy kod tej konkretnej lokalizacji, w ten sposób powstaje KOD PEŁNY który musi być unikatowy i który jednoznacznie identyfikuje lokalizacje.
Na zakładce tej przypisujemy także dla którego magazynu lokalizacja ta przynależy. Jedna lokalizacja może przynależeć tylko do jednego magazynu.
W polu określającym rozmiary lokalizacji, wpisane dane służą dwóm celom. Po pierwsze pozwalają weryfikować na bieżąco jakie jest obłożenie danej lokalizacji oraz czy konkretny towar może być w niej ułożony. Po drugie dane te służą do wizualizacji.
Na kolejnej zakładce POŁOŻENIE są dane służące do wizualizacji.

Część danych jest powtórzonych z pierwszej zakładki, dodatkowo są współrzędne położenia danej lokalizacji na magazynie.
Ponadto pole rodzaj określa rodzaj lokalizacji co ma wpływ na wizualizacje, ale także na zależność między lokalizacjami.
Np. półka może być tylko obiektem podrzędnym dla regału.
Na zakładce STANY widać jakie towary, w jakiej ilości i z jakich dokumentów znajdują się na tej lokalizacji

Zakładka KOD KRESKOWY pozwala wygenerować i wydrukować kod w standardzie CODE39 w celu naklejenia na określonej lokalizacji. Wydruk możliwy jest na drukarkach kodów marki ZEBRA. Można także zapisać kod w formie obrazka JPG i wydrukować go z poziomu edytora tekstów (np. WORD) lub z programu graficznego.