Urządzenia

Lista urządzeń

Lista urządzeń zawiera wszystkie urządzenia skonfigurowane w SerwisieWymiany niezależnie od typu. Tak więc na jednej liście możemy widzieć Wagi, Kolektory magazynowe i telefony handlowców.

Dodawanie nowego urządzenia odbywa się za pomocą klawisza „Wprowadź nowe urządzenie” nad listą.

Usuwanie urządzenia

Otwarcie ustawień urządzenia następuje przez dwukrotne klikniecie myszką w wybrane urządzenie.

Na urządzeniu niezależnie od jego typu możemy wybrać:

  • NAZWA – unikalna nazwa danego urządzenia – pozwala zidentyfikować urządzenie
  • NAZWA SERWERA – jest to pole opcjonalne. Przy dużych instalacjach można uruchomić kilka instancji SerwisuWymiany lub uruchomić je na różnych serwerach w celu skalowania – wtedy każda instancja usługi ma unikalna nazwę do której można się odwołać – pozwala to decydować które urządzenie pracuje na której instancji usługi.
  • PORT KOMUNIKACJI – każde urządzenie ma jeden dedykowany port do komunikacji. Może to być dowolny port jeśli jest wolny. Sugerujemy użycie wysokich portów – standardowo przypisujemy porty powyżej 10 000 – np. 10401
  • PROFIL USTAWIEŃ – definiuje jakiego rodzaju jest to urządzenie – profile konfiguruje się w punkcie: 1.1
  • AKTYWNY – definiuje czy usługa na porcie danego urządzenia jest aktywna.

Cechy na urządzeniach

SerwisWymiany pozwala na skonfigurowanie obsługi cech. Na tą chwilę system obsługuje cechy:

  • DokHandlowe – cechy dokumentów handlowych
  • PozycjeDokHan – pozycji dokumentów handlowych
  • Kontrahenci
  • Towary

Klikając dwukrotnie daną grupę cech otwieramy okienko jej konfiguracji:

W okienku tym po pierwszy za pomocą znacznika AKTYWNY włączamy lub wyłączamy obsługę danej grupy cech.

Następnie w tabelce poniżej wybieramy które z cech chcemy obsługiwać. Z rozwijanej listy wybieramy cechy skonfigurowane dla danego obiektu.

Domyślnie cecha jest obsługiwana jest jako edycyjna – jeśli chcemy żeby cecha była TYLKO DO ODCZYTU należy koło wybranej nazwy cechy zaznaczyć opcje „Blokuj edycję na urządzeniu”.