Zakładka Inwentaryzacji środków trwałych

Mobilna Inwentaryzacja Środków Trwałych 

Zakładka do konfiguracji dla aplikacji Mobilne ŚrodkiTrwałe
Cecha typu tekstowego (bez słownika) do tabeli DokumentyST. Służy ona do zapisu portu urządzenia tworzącego dokument. Jeśli mamy więcej urządzeń można dzięki temu rozpoznać który dokument był tworzony z którego urządzenia.
Ścieżka z logiem danych spływających z urządzenia. Zawiera kopie komunikatów wysyłanych z urządzenia (do celów diagnostycznych).