Zakładka Mobilnego magazyniera

MOBILNY MAGAZYNIER


Zakładka – Magazynier Ogólne 

Zakładka opcje ogólne dla aplikacji Mobilny Magazynier pozwala ustawić podstawową konfigurację umożliwiającą prace na kolektorach mobilnych.
Opcje które są niezbędne do działania mobilnej aplikacji zostały zaznaczone przez pogrubienie
Opis poszczególnych opcji na zakładce:

 1. Gdzie trafi opis dokumentu handlowego – domyślnie do oryginalnego pola OPIS na dokumencie handlowym. Możemy jednak opcjonalnie wybrać tu dowolna cechę dokumentu handlowego, która jest typu TEKST
 2. Opcja „dopisuj do enova nowe EANy z urządzenia” – po jej włączeniu – jeśli podczas skanowania kodów towarów na magazynie za pomocą aplikacji Mobilny Magazynier zeskanujemy kod EAN którego nie było w systemie i magazynier na urządzeniu powiązał ten kod z konkretną kartoteka towaru – przy odsyłaniu zatwierdzonego dokumentu z urządzenia kod ten zostanie dodany do enova.
 3. „Dodaj do dopisanego ENAu przedrostek WER” działa wraz z opcją wyżej – dodaje do kodu EAN początek składający się z liter WER
 4. „Eksportuj…
 5. „Czy są…
 6. „Obsługa…
 7. „Plik APK…
 8. „Ustawienia Inne..’
 9. „Nazwa cechy decydującej o widoczności definicji dokumentu na urządzeniu mobilnym” – jest to cecha typu WARUNEK dla definicji dokumentu handlowego. Dzięki ustawianiu tej cechy w programie enova można decydować które dokumenty handlowe są dostępne na urządzeniu mobilnym. Opcja ta dotyczy tylko wystawiania nowych dokumentów, nie wpływa ona na opcje weryfikacji dokumentu.
 10. „Nazwa cechy decydującej o widoczności magazynów na urządzeniu mobilnym” – jest to cecha typu WARUNEK dla definicji magazynu. Dzięki ustawianiu tej cechy w programie enova można decydować które magazyny są dostępne na urządzeniu mobilnym. Opcja ta dotyczy tylko wystawiania nowych dokumentów, nie wpływa ona na opcje weryfikacji dokumentu.
 11. „Nazwa cechy dokumentu z którego portu został zapisany” – cecha typu TEKST dla dokumentu handlowego – po wysłaniu dokumentu z aplikacji Mobilny Magazynier w cesze tej zapisuje się numer portu urządzenia z którego został wysłany dany dokument. Pozwala to potem zweryfikować konkretne urządzenie.
 12. „Nazwa cechy z wysyłanym komunikatem” – cecha typu TEKST dla dokumentu handlowego – po wysłaniu dokumentu z aplikacji Mobilny Magazynier w cesze tej zapisuje się ewentualny komunikat wysyłany z dokumentem.
 13. „Mobilny magazynier” – w polu tym można ułożyć zapytanie SQL które zwróci listę dokumentów handlowych która wyświetli się w aplikacji Mobilny Magazynier przy opcji weryfikacji dokumentu po wejściu w opcje „WYBIERZ DOKUMENT Z LISTY”
 14. „z ilu dni”
 15. „Cecha def dokumentu wg której pobierać dane”Zakładka – Magazynier Dodatkowe 

Zakładka ta pozwala ustawić zachowanie Serwisu Wymiany przy odsyłaniu dokumentu oraz kwestie związane z logowaniem magazynierów na urządzeniach.

Opcje które są niezbędne do działania mobilnej aplikacji zostały zaznaczone przez pogrubienie

Opcje weryfikacji dokumentu

 • „Dokument otwarty do weryfikacji jest poprawiany i zapisywany ponownie” – przy tej opcji w aplikacji Mobilny Magazynier otwieramy przy opcji weryfikacji dokument już istniejący w enova, modyfikujemy go na urządzeniu przenośnym i odsyłamy nanosząc zmiany w enova. Nie są tworzone nowe dokumenty w relacji.
 1. „Cecha dokumentu tekstowa ze statusem weryfikacji” – zwraca w formie tekstowej informacje czy dokument został zweryfikowany czy nie
 2. „Przy otwieraniu jeśli dokument zatwierdzony cofnij do BUFORA” – pozwala edytować już zatwierdzony dokument. Oczywiście z obostrzeniami logiki biznesowej enova. Opcja ta zwróci błąd jeśli dokument jest np. zaksięgowany lub ma wygenerowany w relacji dokument podrzędny.
 3. „Cecha pozycji z ilością weryfikowalną (Ile2)” – cecha typu LICZBA RZECZYWISTA dla pozycji dokumentu handlowego – w tej opcji weryfikacji w polu tym pamiętana jest ilość którą faktycznie zweryfikowano w stosunku do pierwotnej ilości. Czyli np. miano na WZ wydać 6 szt towaru a wydano 5. Wtedy w ilość jest 6 szt a w Ile2 jest 5 szt.
 4. „Przy edycji zmień ilość główną a nie tylko Ile2” – przy weryfikacji zmienia zarówno cechę z opcji wyżej jak i od razu ilość na pozycji dokumentu. Przy tej opcji traci się informacja o tym ile pierwotnie miało towaru być!
 5. „Po odesłaniu dokumentu zatwierdź go” – bez zaznaczonej tej opcji dokument odesłany z urządzenia jest zapisywany ze stenem BUFOR, po zaznaczeniu tej opcji dokument jest zapisywany ze stanem ZATWIERDZONY
 • „Po zatwierdzeniu weryfikacji tworzymy dokument podrzędny” – ta opcja jest przez nas sugerowana dla większości klientów. Za jej pomocą urządzenie mobilne tworzy dokument podrzędny w relacji. Czyli np. z ZO w enova tworzymy za pomocą urządzenia dokument WZ.
 1. „Cecha dokumentu zawierająca definicję dokumentu podrzędnego” – cecha typu TEKST dla dokumentu handlowego. Zwraca symbol definicji dokumentu handlowego który ma być wystawiony jako podrzędny. Musi być oczywiście zdefiniowana relacja handlowa między dokumentem otwieranym a dokumentem który zwraca ta cecha. Przykładowo jeśli cecha zwróci wartość PAR a my na urządzeniu otworzymy ZD, to po zatwierdzeniu weryfikacji system spróbuje wystawić PAR w relacji do ZD i wywali błąd o braku relacji.Obsługa magazynierów

Ustawienia zawarte w tej sekcji pozwalają na określenie w jaki sposób mają być zaczytywane dane operatorów – tutaj magazynierów.


Obsługa XDPartii

Ta sekcja zawiera dwie opcje związane z dodatkiem XDPartie. Można z jej poziomu wyłączyć lub włączyć wogóle obsługe dodatku, oraz ustawić aby partie były pobierane według numery palety.


Blokowanie dostępu

Tutaj możemy ustawić blokowanie edycji dokumentu na dwóch stanowiskach jednocześnie. Można również włączyć kasowanie rezerwacji nr seryjnych.
Zakładka – Magazynier Konfiguracja urządzenia


Zakładka ta pozwala ustawić domyślną konfigurację na urządzeniu. Dzięki temu przy większej ilości urządzeń lub przy dodawaniu nowego urządzenia nie ma potrzeby konfigurowania każdego urządzenia osobno.

W Serwisie Wymiany ustalamy ustawienia aplikacji i na urządzeniu wybieramy opcję „Ustawienia -> Pobierz z Serwera” – reszta odbywa się automatycznie.

Aby móc ustawić opcje urządzenia – na urządzeniu z Androidem w aplikacji Mobilny Magazynier wybieramy z menu USTAWIENIA -> EKSPORT USTAWIEŃ, powstanie w katalogu aplikacji na urządzeniu w katalogu \mMagazynier\ plik settings.xml. Należy go wgrać do katalogu Serwisu Wymiany do podkatalogu „Konfiguracja Magazynier”. Następnie ten sam plik należy wgrać do tego samego katalogu z nazwą ZapisaneUstawienia.xml.

 

Teraz można nacisnąć klawisz WCZYTAJ. Pojawią się dostępne opcje oraz ich aktualna wartość ustawienia.
Wszystkie wyświetlone ustawienia odpowiadają opcjom na urządzeniu. Można je poprzestawiać wg. własnych potrzeb i wymagań.
Następnie naciskam klawisz ZAPISZ na dole i ustawienia te zostaną zapamiętane oraz będą mogły być pobierane zdalnie z aplikacji Mobilny Magazynier.