Zasada działania

Budowa stanowiska

Satnowisko powinno składać się z komputera pc o specyfikacji podobnej do takiej aby mogła uruchomić enovę. Na stanowisku musi zostać zainstalowana enova oraz aplikacja Pakowacza.

Aplikację Pakowacza można rozpowszechniać za pomocą GPO poprzez kopiowanie plików.

Dodatkowo komputer musi komunikować się z:

-Drukarka Fiskalna – Najlepiej LAN lub ewentualnie USB. W Enovie nalezy skonfigurowac połączenie z drukarką z przypisaniem według stanowiska (nazwy komputera)

-Drukarka etykiet – Najlepiej LAN lub ewentualnie USB. Drukarka musi zostać zainstalowana w systemie oraz nazwana odpowiednio -pakowacz nie pyta o wybór drukarki, wysyła on etykietę według skonfigurowanej nazwy urządzenia. Element ten można skonfigurować z poziomu enova.

-Skaner kodów kreskowych – Najprostsze urządzenie na USB. Istotne aby skonfigurować je w taki sposób aby prefixem był znak tyldy (~) a suffixem enter.

W wypadku samej aplikacji, wymagany jest jedynie poprawnie skonfigurowany plik lista_baz_danych.xml znajdujący się w domyślnej ścieżce. Aplikacja wykrywa bazy na podstawie tego pliku.

Praca na pakowaczu

Osoba operująca na stanowisku otrzymuje od magazynierów towary oraz dokument zawierający kody kreskowe przypisane konkretnym wydaniom zewnętrznym.

Pracownik uruchamia aplikacje, skanuje kod kreskowy do aplikacji co skutkuje wyświetleniem towarów z danego zamówienia. Następnie pobiera on je i skanuje ich kody kreskowe. Aplikacja wyświetla ich ilość oraz wskazuje czy są zgodne z zamówieniem. Po zeskanowaniu wszystkich towarów z danego zamówienia pracownik zatwierdza dokument. Skutkuje to wydrukiem paragonu który umieszczony zostanie w pakowanej właśnie przesyłce oraz wydruku etykiety kurierskiej.